Dansk IT om regeringsgrundlaget: "Godt med politiske ambitioner og visioner på det digitale område - lad os så komme i gang med arbejdet"

Det er yderst positivt, at det nye regeringsgrundlag lægger op til, at digitaliseringen er en vigtig del af løsningen på centrale samfundsudfordringer.

Dansk IT's kommentarer til regeringsgrundlaget, der er fremlagt den 14. december 2022:

Det er yderst positivt, at det nye regeringsgrundlag fra SVM-regeringen rummer en række digitale ambitioner og i det hele taget lægger op til, at digitaliseringen er en vigtig del af løsningen på centrale samfundsudfordringer, fx på klimaområdet og sundhedsområdet. Dansk IT har længe efterspurgt et større politisk fokus på de digitale muligheder og dilemmaer, og det tyder godt med dette regeringsgrundlag, hvor der blandt andet lægges op til både investeringer i digitalisering og automatisering på tværs af den offentlige og private sektor, bedre beskyttelse mod cyberangreb og en styrket demokratisk samtale om den digitale udvikling.

Det er så også klart, at det hele i sidste ende står og falder med, om man formår at eksekvere på de politiske mål og visioner. Hvem kan være uenige, når der i regeringsgrundlaget står: ´Digitalisering skal bruges til at skabe værdi for borgere, virksomheder, vores personale i den offentlige sektor og for landet som helhed.’ Det svære her er at sikre, at det rent faktisk sker.

Dansk IT anbefaler derfor også, at der etableres et digitaliseringsudvalg i Folketinget. På den måde sikres en bred forankring af det politiske ansvar for digitaliseringen, og dette udvalg vil kunne være med til at løfte digitaliseringen på tværs af fagområder.

Især i forhold til kompetenceudfordringen har Danmark et betydeligt efterslæb, både hvad angår de digitale kompetencer bredt i befolkningen og ifht manglen på it-specialister. Derfor er det også glædeligt, at uddannelse er et centralt spor i det nye regeringsgrundlag. Der findes ikke et quick fix, men det er blandt andet afgørende, at de videregående uddannelser har muligheden for at optage nok it-studerende, ligesom vi også skal have etableret teknologiforståelse som et fag i Folkeskolen. Netop teknologiforståelsen er ikke specifikt nævnt i regeringsgrundlaget, hvilket er en skam. Dog er det regeringens klare ambition, at Danmark skal være et digitalt foregangsland - og det siger næsten sig selv, at det også kræver, at vi klæder kommende generationer godt på til den digitale fremtid. 

Dansk IT finder det rigtig positivt med de politiske ambitioner og visioner på det digitale område. Lad os så komme i gang med arbejdet.

10 anbefalinger fra Dansk IT til det nye Folketing
Dansk IT appellerer til det nye Folketing om at sætte en ambitiøs retning for digitaliseringen, samtidig med at vi sikrer, at digitaliseringen bevarer det menneskelige ansigt og ikke glemmer borgerne og individet. Vi har på den baggrund udgivet 10 anbefalinger til Folketinget.

Læs anbefalingerne her.