Følgende kandidater til de ledige pladser foreslås af bestyrelsen - generalforsamling i DANSK IT 2017

Ingrid Colding-Jørgensen, Mikael Munck og Thomas Juhl udtræder af bestyrelsen. Per Tejs Knudsen er på valg og er villig til at modtage genvalg. Til de ledige pladser i bestyrelsen foreslår bestyrelsen Henrik Brix, Jacob Hallager, Tine Tuxen Løvstrand, Per Ahlmann Andersen og Pernille Geneser.

Antallet af bestyrelsesmedlemmer vil med denne sammensætning være 12, som er det maksimale antal bestyrelsesmedlemmer jf. vedtægterne.

Kandidat til bestyrelsen (nyvalg)

Pernille Geneser, CIO i BESTSELLER. 

Pernille er oprindeligt uddannet Cand.merc. fra Aarhus Handelshøjskole og begyndte sin karriere i logistik hos ECCO og senere, og med mere og større it-fokus, hos JYSK og ARLA. Pernille påbegyndte sin CIO-karriere i 2011 hos ECCO, og skiftede i 2013 til BESTSELLER, hvor hun i dag også har sin plads i virksomhedens ledelse. Parallelt med CIO rollen er Pernille involveret i to new-bizz-aktiviteter i Amsterdam, Holland – henholdsvis bestyrelsesmedlem i softwarevirksomheden Neocles.io samt CEO ved Fashiontrade.com, en online B2B handelsplatform. 

Som CIO i BESTSELLER står Pernille i det daglige i spidsen for en international it-afdeling på ca. 300 personer, og deler sin tid mellem Brande, Aarhus og Amsterdam. 

Digitalisering er et område som rangerer meget højt på Pernilles agenda – både i hendes virke ved BESTSELLER og i hendes tilgang til it generelt. Således er det et vigtigt fokusområde for Pernille at bygge digitale forretningsmodeller, der kan bringe BESTSELLER ind på den digitale arena i en ellers traditionelt analog fashion-verden.

Pernille har ligeledes en stor interesse i den næste generation af it-medarbejdere – herunder hvilke it-kompetencer Danmark skal have – nu og i fremtiden. En interesse som er afspejlet i hendes deltagelse i Executive-level aftagerpanelet på IT-Universitet, og som også vil være omdrejningspunktet i hendes bestyrelsesarbejde i DANSK IT. 
Kandidat til bestyrelsen (nyvalg)

Tine Tuxen Løvstrand er IT security manager hos NNE, hvor hun arbejder med alle aspekter af it-sikkerhed - fra det strategiske niveau, over governance, risk and compliance til de mere tekniske aspekter som f.eks. teknisk vurderinger af løsninger.

Tine er oprindelig uddannet svagstrømsingeniør og har arbejdet med it i mere end 20 år igennem hele sin professionelle karriere, heraf mere end 10 år med it-sikkerhed i forskellige organisationer og brancher. Bl.a. har hun en fortid hos NNIT og BRFKredit, ligesom hun har været it-sikkerhedsrådgiver hos PET og nu er hos NNE.

Tine tager altid en risikobaseret tilgang til sikkerhed, dvs. risici skal reduceres til acceptabelt niveau. Som en del af dette er hendes fokus altid at arbejde på at få det basale på plads og dermed få etableret en fornuftig baseline, inden der kigges på det mere avancerede.

 


Kandidat til bestyrelsen (nyvalg)

Per Ahlmann Andersen
er til daglig it-direktør i Dagrofa og medlem af bestyrelse i GS1 og GS1 TradeConnect. Per har været medlem af DANSK IT siden 2006, og er aktiv i Strategisk Netværk for CIO's.

Han er uddannet civilingeniør fra Aalborg Universitet og har i næsten hele sin karriere beskæftiget sig med it og digitalisering. Indledningsvis i konsulentbranchen hos henholdsvis Andersen Consulting og PA Consulting, hvor grundstenene for en efterfølgende karriere som it-chef i detailhandelen blev lagt. Først som it-chef hos IC Companys med global butiksnetværk, herefter som CIO hos Dagrofa, som blandt andet har kæderne Menu og SPAR.

Per Ahlmann Andersen har i sit virke i GS1 været med til at stifte et teknologiselskab (TradeConnect) i joint venture med GS1 Ungarn. Selskabet har bygget en ny platform til understøttelse af GS1 organisationers virke med nyt brugergrænsesnit og forbedrede features - alt sammen med det formål at øge brugen af standarder og sænke omkostningerne i værdikæden.

Gennem hele sin karriere har Per fokuseret på digitalisering og ledelse. Han har en forkærlighed for at arbejde med nytænkning indenfor metode, platform og arkitekturer. Som eksempel kan nævnes, at Dagrofa i dag baserer store dele af systemlandskabet på open source og at BI er under flytning fra traditionelle teknologier til en Cloud-baseret Big Data platform.

Per ønsker yderligere at bidrage til kompetence og ressource agendaen på det danske it-arbejdsmarked til gavn for virksomheder og unge som skal i gang på arbejdsmarkedet.


 

Kandidat til bestyrelsen (nyvalg)

Henrik Brix er it- og digitaliseringschef i Favrskov Kommune og har været det siden kommunesammenlægningen i 2007. Henrik kom fra en af de sammenlagte kommuner. Inden da var Henrik ansat i ICL/Fujitsu som afdelingschef i en afdeling, der udviklede it-løsninger til kommunerne. Henrik har således beskæftiget sig med kommunal og offentlig it og digitalisering i hele erhvervskarrieren. 

Henrik er formand for de kommunale it-chefer i foreningen KITA. Foreningen arbejder for at skabe bedre vilkår for kommunal digitalisering – såvel indenfor som udenfor de kommunale organisationer. Det betyder bl.a., at foreningen aktivt understøtter samarbejder og fællesskaber mellem kommunerne i en digitaliseringskontekst. 

Henrik er optaget af mulighederne med open source software og sidder i OS2-bestyrelsen. OS2 betyder ”Offentligt Samarbejde” og ”Open Source” og er et offentligt digitaliseringsfællesskab, som er åbent for alle offentlige myndigheder og leverandører, der kan tilslutte sig fællesskabets formål og Code og Conduct. Fællesskabet faciliterer og udbyder udviklingsopgaver til markedet og frembringer på den måde åbne it-løsninger tilpasset de konkrete behov.

Siden 2013 har Henrik været formand for Kommunernes It-Arkitekturråd, der ”ejer” den fælleskommunale rammearkitektur. De muligheder og den åbenhed som rammearkitekturen understøtter, har allerede ændret det kommunale digitaliseringsmarked i retning af flere leverandører, mere genbrug af data og funktionalitet og større konkurrence.

Henrik er også optaget af, at skabe de bedste betingelser for at bringe den digitale infrastruktur i form af mobil- og bredbånd op på et endnu højere niveau, da det er en afgørende forudsætning for realisering de potentialer vi har i Danmark.

 

 
 

Kandidat til bestyrelsen (nyvalg)

Jacob Hallager er Executive Director i SDC A/S, hvor han er koncernansvarlig for kunderelationer, toplinjevækst og forretningsudviklingsplaner. 

Tidligere har Jacob bl.a. været salgsdirektør i TIA Technology, forretningsudviklingsdirektør i SAS Institute og Enterprise Account Manager i Microsoft. Jacob Hallager har en mastergrad i økonomi fra Københavns Universitet.

Jacob har i mere end 15 år arbejdet i den finansielle service- og it-sektor både i dansk og nordisk sammenhæng. Her har han specialiseret sig i transformationsprogrammer, risikostyring, kundebehov og analyser, ligesom han har stor erfaring med salg af store og komplekse løsninger (core systems, advanced analytics og customer experience management), der involverer mange parter.

Hertil er Jacob også partner og aktivt bestyrelsesmedlem i flere startup-virksomheder.

Bl.a. er han mentor for startupbootcamp.org, der er baseret i UK og stiftende partner i CPH Fintech Lab via SDC. Tidligere har han været medlem af bestyrelsen i Fashionfinder og associate partner i CPH Institute for Future Studies.

I dag er han en del af direktionen hos SDC A /S, et selskab, der leverer alle it-tjenester og konsulentydelser til flere end 120 banker i Danmark, Norge, Sverige og Færøerne.  

Jacob vil som bestyrelsesmedlem i DANSK IT især fokusere på, hvordan man får skabt den rette balance mellem it og medarbejderne i fremtidens bioniske virksomhed. Endvidere at bidrage til endnu mere synlighed omkring værdiskabelsen gennem it og nye forretningsmodeller. 

 
 

Kandidat til bestyrelsen (genvalg)

Per Tejs Knudsen, direktør i cBrain A/S. Uddannet civilingeniør (DTU) og HD-R. Per er iværksætter og har startet en række softwarehuse. Dette omfatter Maconomy, som han grundlagde i år 1988 og børsnoterede i år 2000, og cBrain, som han grundlagde i år 2002 og børsnoterede i år 2006.

Per Tejs Knudsen er derudover medlem af advisory board på Instituttet for Informatik og Matematisk Modellering på Danmarks Tekniske Universitet.

Per har gennem hele sit virke anvendt, og anvender stadig i dag, sin uddannelse som softwareingeniør ved direkte deltagelse i produkt- og teknologiudvikling. Samtidig anvender han i stigende grad sin erfaring i forbindelse med samfundsudvikling og debat, ikke mindst som en af initiativtagerne og drivkraft bag DANSK IT’s Danmark3.0-projekt, hvor han bl.a. har stået fadder til begrebet ”d-land”, ligesom han har været medforfatter til bogen ”Ledelse i d-land”, der blev udgivet februar 2017.  

 

 
 

 

Læs dagsorden for generalforsamlingen 2017 og program for årskonferencen 2017 her