Data-profilering af danskerne: DANSK IT er den kritiske røst i debatten

Der er problematisk og uovervejet, når danske myndigheder vil begynde at samkøre data til profilering af borgere, mener DANSK IT.

Der har i de seneste dage været massiv debat om samkøring af data til profilering af borgere. Debatten udspringer af den meget omtalte sag om samkøring af data i Gladsaxe Kommune. Her har kommunen som et frikommuneforsøg fået godkendt, at man kan samkøre en lang række data for på den måde at forudsige hvilke børn, der har en risiko for mistrivsel. Målet er både sympatisk og fornuftigt. Desværre kan man ikke sige det samme om midlet. 

Derfor har interesseorganisationen DANSK IT valgt at gå aktivt ind i debatten som den kritiske røst, der med udgangspunkt i vores it-faglige baggrund kan forklare det problematiske i data-profilering af borgere.

Data er allerede i dag en central del af danskernes digitale tilværelse. På godt og ondt. Det er data, der baner vejen for nye smarte digitale tjenester og langt mere intelligente it-løsninger. Men det er også data, der risikerer at ødelægge de helt grundlæggende mekanismer, der danner fundamentet under et moderne demokratisk samfund. 

- Data, som er indsamlet til vidt forskellige og isolerede formål, kan nu samkøres og bruges til helt nye formål. I mange sammenhænge kan det give rigtig god mening og kan give rigtig meget værdi til os som borgere og til samfundet som helhed. Men det er også et redskab, der skal bruges med meget stor omtanke, og bare fordi man kan, betyder det ikke nødvendigvis, at man skal, skriver Rikke Hvilshøj, administrerende direktør i DANSK IT, i en kommentar i Ræson. Læs den her. 

Det er problematisk med et forsøg som det i Gladsaxe Kommune, fordi vi i Danmark fortsat mangler at tage den helt grundlæggende demokratiske diskussion om data. Hvad er det for data, vi som borgerne kan acceptere, at myndighederne opsamler – og hvilke anvendelsesformål er borgerne indforstået med? Hvad er det i det hele taget for et databaseret samfund, vi ønsker? Den diskussion mangler vi at tage, og derfor melder DANSK IT sig klar til at byde ind med både de faglige, politiske og etiske overvejelser, der bør indgå i diskussionen.  

Du kan se eksempler på DANSK IT’s kommentarer i debatten herunder:

Rikke Hvilshøj: Pas på med data-profilering af danskerne. Det kan ødelægge tilliden til myndighederne
Kommentar i Ræson. Læs den her.

IT-direktør frygter masseovervågning fra regeringen: ”Det har altså ret vidtgående konsekvenser”
Artikel i Berlingske Tidende. Læs den her. 

Regeringen vil haste familieovervågning igennem
Artikel i Politiken. Læs den her. 

Du kan samtidig følge debatten på de sociale medier
Rikke Hvilshøjs Twitter-profil. 

DANSK IT hører meget gerne fra medlemmer, der har en holdning til den aktuelle debat og ønsker at bidrage med viden og holdninger. Skriv til ks@dit.dk.