DANSK IT: Ambitiøs digitaliserings­strategi med borgerfokus

DANSK IT glæder sig over, at den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har fokus på at skabe værdi for borgerne, vækst for virksomhederne og effektivisering af den offentlige sektor.

Og, at det er hermed ser ud til, at man i højere grad vil tage afsæt i virksomhedernes og borgernes behov og ikke den offentliges sektors behov for effektiviseringer. Strategien mangler dog at angive, hvilke strategiske greb, der skal til for, at det for alvor lykkes. 

-  Strategien har et stærkt afsæt i sin læsning af, hvor vi befinder os som samfund og hvordan digitaliseringen er i stand til at løfte hele samfundet og ikke kun den offentlige sektor. Visionerne og målene er stærke, men vi savner nogle skarpere strategiske greb til, hvordan målene kan indfries, siger Ejvind Jørgensen, formand for DANSK IT’s udvalg for it i den offentlige sektor.

DANSK IT hæfter sig blandt andet ved, at man i højere grad ønsker at automatisere sagsbehandlingen, sådan at langt flere afgørelser skal kunne afklares hurtigere – og i visse tilfælde med det samme, fordi de nødvendige oplysninger er korrekte og tilgængelige de rette steder og på rette tidspunkt i sagsforløbet. Dog er der ikke angivet, hvordan det skal lykkes.

- Det at kunne lave løsninger, der sparer borgere og virksomheder tid, er i dag serviceparameter, og derfor er det godt, at strategien nu øger fokus på automatisering. Knap så godt er det, at strategien ikke peger på, hvordan. Teknologiudviklingen står ikke stille og det er tydeligt, at der er brug for at tænke nyt. Kan man fx komme længere med en langt mere agil tilgang og standardiserede løsninger som alternativ til at bygge sine egne løsninger, som ofte kommer til at tage for lang tid og ikke altid rammer målet? Spørger Ejvind Jørgensen.

Behov for stærkt mandat til nyt udvalg for digital parat lovgivning
En væsentlig forudsætning for mere automatisering, mener DANSK IT er digital parat lovgivning. Og derfor hilses det velkomment, at der nu nedsættes et udvalg i regi af Digitaliseringsstyrelsen, der skal indsamle, screene og prioritere tværgående juridiske udfordringer samt udarbejde løsninger.

- Vi mener, at det er vigtigt at udvalget får et tilpas stærkt mandat, de nødvendige ressourcer og virkemidler for at lykkes. Der er dog ingen grund til at vente på udvalgets arbejde. Allerede nu arbejdes der i enkelte ministerier på at sætte jurister og it-folk sammen for at gøre lovgivning digitalt. Andre ministerier bør gøre det samme, anbefaler Ejvind Jørgensen.

I det hele taget mener DANSK IT, at det er positivt, at strategien har fokus på at sikre mere sammenhængende tilgang til borgernes digitale møde med den offentlige sektor. Og, at borgerne skal opleve, at digitalisering fører til, at velfærdsydelserne bliver bedre og mere koordinerede.

- Bedre sammenhængende løsninger vil kunne gøre en kæmpe forskel. Ikke mindst i sundhedsvæsenet, hvor sammenhængende løsninger kan understøtte et sammenhængende patientforløb. Det klares dog ikke alene med teknologien. Det klares kun med en kulturændring, hvor man tænker med afsæt i patienten, påpeger Ejvind Jørgensen.

Mere digital post forpligter til interaktive svarmuligheder
DANSK IT glæder sig også over, at fremover skal virksomheder og digital parate borgere modtage al deres post fra offentlige myndigheder digitalt, men mener, at det så også forpligter den offentlige sektor til at tilbyde borgerne helt andre muligheder for at interagere digitalt med det offentlige, når de skal reagere på de digitale henvendelser.

- Når man i dag modtager digital post, henvises man ofte til en telefon eller anden kanal, hvis man skal reagere på henvendelsen. Det er uhensigtsmæssigt. Når det offentlige vil skrue op for de digitale henvendelser, bør man som boger eller virksomheder også kunne forvente helt andre interaktive tilgange. Fx et hyperlink, hvor man kan ændre en tid til undersøgelser på hospitaler, lyder det fra Ejvind Jørgensen.

- Til gengæld er det rigtig positivt, at myndigheders digitale service i stigende grad skal kunne tilgås de steder på nettet, hvor borgere og virksomheder i forvejen færdes, siger han.

Når det gælder velfærdsteknologi hæfter DANSK IT sig ved, at flere storskala projekter skal udbredes sådan, at alle danskere får gavn af gennemprøvede løsninger.

- Storskala projekter er den rigtige vej at gå, men der er stadig brug for, at eksperimentere og afprøve de teknologier, der hele tiden pibler frem.

Læs hele digitaliseringsstrategien her.