Få styr på samtykke

e-nettet har udviklet en samtykkeløsning, der har potentiale til at blive en fælles, samlet indgang til et fuldt overblik over borgerens samtykker.

Det kan være sin sag at huske, hvad man har givet samtykke til. Som bankkunde, patient eller modtager af en ydelse fra det offentlige kan du have afgivet dit samtykke mange gange i forskellige sammenhænge. Men til hvem, om hvad, hvornår – og i hvor lang tid? Og ved du, hvordan du trækker dit samtykke tilbage?

Finanssektorens digitaliseringsvirksomhed, e-nettet, har udviklet en samtykkeløsning, der giver dig overblikket over de samtykker du har indgået og hvor lang tid det enkelte samtykke er gældende. Du har også mulighed for at tilbagekalde dit samtykke, hvis det ikke længere skal gælde.

Visionen er stor

Samtykkeløsningen er udviklet for at gøre det nemmere for finanssektorens kunder at give banker og ejendomsmæglere samtykke til at hente restgældsoplysninger på deres realkreditlån. Men visionen er meget større: Denne løsning kan favne alle borgeres samtykker – både til andre typer af finansielle samtykker, samtykker til andre typer af virksomheder og også gerne til indhentning af data fra offentlige myndigheder. Løsningen er naturligvis GDPR-compliant.

- Vi mener, at det er i kundens eller borgerens interesse, at alle samtykker er samlet ét sted – det gør det nemt og trygt for borgerne at afgive samtykket og enkelt at finde det senere, hvis det skal tilbagekaldes, fortæller Jørn Knudsen, der er administrerende direktør i e-nettet.

Løsningen kan nemt udbredes til alle borgere

Med NemID har det offentlige og den finansielle sektor opnået, at borgere anvender samme log-on, hvad enten de skal på borger.dk eller i mobilbanken. Det er e-nettets vision, at samtykkeløsningen får samme funktion, når det gælder borgernes samtykker.

Det vil være oplagt at tænke den offentlige sektor og dennes brug af samtykker ind i løsningen, da mange af finanssektorens ydelser kræver samtykke til at hente data fra både private virksomheder og offentlige myndigheder.

En fælles samtykkeløsning er til gavn for både borgere og myndigheder. Borgerne undgår at skulle orientere sig i mange forskellige samtykkeløsninger, og myndighederne kan hurtigt levere en let, logisk og sammenhængende løsning – uanset om alternativet er en fællesoffentlig samtykkeløsning eller flere decentrale samtykkeløsninger.

- I et længere perspektiv, kunne det være spændende, hvis det kunne lade sig gøre at samle alle former for samtykker inde i løsningen. Og hvorfor skulle man udvikle den samme løsning flere gange?, spørger Jørn Knudsen.

- På den måde vil borgerne få en ensartet oplevelse, uanset hvilken myndighed, de skal give samtykke til, siger han.

Om e-nettet A/S
e-nettet A/S er finanssektorens digitaliseringsvirksomhed og står bag en lang række løsninger, der forbinder finanssektoren med den offentlige sektor. Den seneste løsning er NemID nøgleapp, som e-nettet har udviklet på vegne af Finans Danmark og Digitaliseringsstyrelsen. Derudover varetager e-nettet programledelsen for udviklingen af MitID og står bag udviklingen af løsninger som Digital Tinglysning og eSKATdata.