Højdepunkter og billeder fra konferencen IT-Outsourcing 2017

På årets it-outsourcing-konference blev de mere end 60 deltagere klogere på standardisering og modenhed i værdiskabelsen.

Konferences program bød på en række centrale cases, som hver især rummede tendenser, der kendetegner markedet lige nu.

Programkomiteen hæftede sig især ved følgende observationer fra dagen:

  • Eliminering af teknisk gæld er en stærk driver for den type outsourcing transaktioner, som vi har set i markedet i 2016. Ofte kombineret med et ønske om at eliminere risikoen ved afhængighed af enkeltpersoner i den eksisterende organisationer, som benyttes som afsæt for at øge modenheden på Service Management og IT Governance i øvrigt.

  • Bevægelsen fra ”horisontal” til ”vertikal” outsourcing fortsætter. Hvor det tidligere var IaaS og PaaS ydelser, som drev udviklingen, ser vi nu i højere grad industriløsninger, som reelt kan overtage rollen som primære enterprise-systemer. Disse tilbyder en tilnærmet ”In a Box” løsning, som rækker langt op i teknologi-stakken og i visse tilfælde tangerer BPO niveau.

  • Hvad angår afregningsmodeller ser vi flere tendenser. På den ene side en meget transparent model, hvor P*Q modellen muliggør en entydig op- og nedskalering af infrastrukturen, med udgangspunkt i veldefinerede og standardiserede Servicekataloger og SLA’er. På den anden side en mere ”bundled” model, hvor leverandørerne påtager sig ansvaret for en systemmæssig transformation af kundernes Legacy landskab og tilbyder en Managed Service-ydelse, som afregnes variabelt og følger kundens forretningsvolumen – eksempelvis antal kunder, medlemmer, policer, transaktioner mv.

  • Endelig er der i kølvandet på Multi Vendor Sourcing fortsat fokus på IT Governance, i form af Operating Model, Capability Model, Vendor Management samt processer. Som en udløber heraf, begynder markedsaktørerne nu at se mere aktivt på Service Integration Management, hvilket følger tendensen fra USA og UK.

Tak til programkomitéen for deres indsats og engagement i forbindelse med konferencen:

  • Mike Polczynski, Implement
  • Mikael B. Schwartz, A-2
  • Nicolai Dragsted, Bird & Bird

Se billeder fra konferencen it-outsourcing

Outsourcing IT  

Outsourcing IT 

Outsourcing IT 

Outsourcing IT 

Outsourcing IT  

Outsourcing IT  

Outsourcing IT 

Outsourcing IT 

Outsourcing IT 

Outsourcing IT 

Outsourcing IT 

Outsourcing IT 

Nyhed - Torsdag - d. 27-10-2016

Kodeks for det gode kunde-leverandør samarbejde

Statens It-projektråd, DANSK IT og it-brancheorganisationerne, IT-Branchen og DI Digital har formuleret en række anbefalinger, der skal hjælpe statslige myndigheder og it-leverandører, når de arbejder sammen om store statslige it-projekter.

Nyhed - Onsdag - d. 23-11-2016

Samarbejde og dialog fremmer forståelsen og resultatet

I næsten to årtier har man talt om, hvordan statslige myndigheder og it-leverandører kan blive bedre til at arbejde sammen om store statslige it-projekter. Det står nu klart for alle, at mere af det samme ikke er nok. Et nyt kodeks viser vej til bedre samarbejde.