Sådan beskytter it-professionelle deres private data

It-professionelle gør markant mere end resten af befolkningen for at beskytte deres privatliv på nettet, viser to undersøgelser fra DANSK IT. Blandt andet sætter hele 45 procent af de adspurgte it-folk tape for kameraet på deres computer ellers telefon, mens 20 procent af alle danskere gør det samme.

Den ene undersøgelse er en befolkningsundersøgelse gennemført af Analyse Danmark på vegne af DANSK IT efteråret 2017, og bygger på 1.008 respondenter. Den anden undersøgelse er gennemført af DANSK IT december 2017 blandt it-professionelle og bygger på svar fra 142 respondenter. Undersøgelsen blandt it-professionelle har ikke tidligere været offentliggjort.

Mange it-folk går med hat og briller på nettet

Af de to undersøgelser fremgår det, at 33 % af de it-professionelle altid eller ofte krypterer deres personlige data. Kun 8 % af alle danskere gør det samme. 45 % af de it-professionelle sætter tape for kameraet på deres computer eller telefon. Det samme gør 20 % af alle danskere. 16 % af de it-professionelle bruger Tor-netværket mod blot 2 % af befolkningen generelt. 

- Det bør mane til eftertanke, at nogle af dem, der kender mest til it, er meget mere opmærksomme på at beskytte sig end den almindelige dansker og ved, hvordan man beskytter sig. Der er brug for, at disse kompetencer bliver udbredt til alle, siger Rikke Hvilshøj, adm. direktør DANSK IT.

It-eksperter og lægfolk ved ikke, hvad sker med deres persondata

Fælles for de it-professionelle og den almindelige dansker, er at flertallet ikke føler sig i stand i at vurdere, hvad der sker med de persondata, som indsamles om dem. 

58 % af de it-professionelle fortæller, at de slet ikke eller i mindre grad føler sig i stand til at kunne vurdere om de persondata en virksomhed indsamler ikke videregives til andre virksomheder, myndigheder eller personer mod deres ønske? Blandt danskerne generelt er tallet så højt som 75 %. 

- Når selv de, der til dagligt arbejder med professionelt med ikke kan gennemskue, hvad der sker med deres persondata, som indsamles er det ikke så sært, hvis man som almindelig borger føler sig magtesløs, fortæller Rikke Hvilshøj.

- Vi er stadig på kravle-stadiet i forhold til at forstå, hvad der sker med vores persondata og i forhold til at kunne tage kontrollen over vores data. På den ene side er der behov for, at alle bliver i stand til at gøre som de it-professionelle og beskytte sig med en bred vifte af forskellige værktøjer. På den anden side er der også et voksende behov for, at der kommer flere produkter, som højere respekterer privatlivet og den enkeltes ret til at kontrollere egne data, fortsætter hun. 

Ifølge undersøgelsen er mange it-professionelle parate til at betale for bedre datasikkerhed.  26 % af de it-professionelle ville være i høj grad være indstillet på at betale mere for øget datasikkerhed, hvis der fandtes en mærkningsordning, der viste hvor datasikkert et produkt er. 12 % af danskerne er i høj grad indstillet på at ville betale for øget datasikkerhed.

- Efterspørgslen efter bedre datasikkerhed et modsvar på, at der er sket en voldsom stigning i indsamling af persondata fra produkter og services. Mange har mistillid til, at der passes på vores data, og ønsker at dem, der ligger inde med vores data, bliver bedre til at fortælle, hvordan de behandler vores persondata. Dermed vil vi få reel mulighed for at beskytte os og i yderste fald fravælge de virksomheder, der behandler persondata mod vores ønsker, fortæller Rikke Hvilshøj. 

Hovedkonklusioner:

  • 55 % af de it-professionelle anvender indstillingen privat søgning i deres søgemaskine. Det samme gør 23 % af danskerne.
  • 35 % af de it-professionelle bruger søgemaskiner, der ikke registrerer, hvad de søger på. 9 % af danskerne anvender metoden. 
  • 34 % af de it-professionelle blokerer for cookies. 17 % af danskerne blokerer for cookies.
  • 23 % af de it-professionelle anvender VPN. Det samme gør 7 % af danskerne.
  • 16 % af de it-professionelle bruger Tor-netværket mod blot 2 % af resten af befolkningen. 
  • 45 % af de it-professionelle sætter tape for kameraet på deres computer eller telefon. Det samme gør 20 % af alle danskere. 
  • 59 % af de it-professionelle anvender adblocker. Blandt danskerne generelt drejer det sig om 35 %. 
  • 33 % af de it-professionelle krypterer altid eller ofte deres personlige data. 8 % af alle danskere gør det samme. 

Læs mere om undersøgelserne