Finanssektoren får topkarakter på it-sikkerhed af medarbejderne

Den branche, hvor flest medarbejdere kender til it-sikkerhedspolitikken og samtidig oplever, at ledelsen prioriterer it-sikkerhed højt, er finansiering og forsikring. Mens billedet ser noget anderledes ud for inden for bygge- og anlægsbranchen, viser undersøgelse fra DANSK IT.

It-sikkerhed på arbejdspladsen står og falder ofte med, om medarbejderne kender til it-sikkerhedsreglerne og at ledelsen prioriter området. Der, hvor flest medarbejdere oplever det, er inden for finansiering og forsikring. Mens billedet ser noget anderledes ud for inden for bygge- og anlægsbranchen og i social- og sundhedsvæsenet, viser undersøgelse som Analyse Danmark har gennemført for DANSK IT.

I undersøgelsen, der er foretaget blandt 1.037 beskæftigede, fortæller 87 procent af dem, der arbejder i finanssektoren, at ledelsen i høj grad prioriterer it-sikkerhed og 91 procent, at deres arbejdsplads har en it-sikkerhedspolitik. Blandt dem, der arbejder inden for bygge- og anlægsbranchen, oplever kun 27 procent, at ledelsen prioriterer it-sikkerhed højt, og kun 36 procent kender til nogen it-sikkerhedspolitik.

- Finanssektoren er vel nok den mest digitalisererede sektor og har historisk set været udsat for mange angrebsforsøg fra it-kriminelle, og derfor står it-sikkerhed her højt på agendaen hos både ledelse og medarbejdere, siger Rikke Hvilshøj, direktør, DANSK IT.

Inden for den offentlige sektor står it-sikkerhed højt på agendaen. Især inden for offentlig administration som politi og forsvar, hvor 82 procent kender til arbejdspladsens it-sikkerhedspolitik. Dog er det kun 60 procent, der oplever, at ledelsen prioriterer it-sikkerhed højt. Blandt dem, der arbejder i sociale institutioner, er blot 47 procent bekendte med, om arbejdspladsen har en it-sikkerhedspolitik, og kun 32 procent oplever, at ledelsen prioriterer it-sikkerhed højt.

- Stort set alle områder i den private og offentlige sektor gennemgår i disse år en omfattende digitalisering, og det kan blive et problem, hvis ikke flere medarbejdere oplever, at ledelsen har stort fokus på it-sikkerheden - har medarbejderne ikke denne oplevelse, er der altid risiko for, at de heller ikke vil gå særligt meget op i it-sikkerhed, fortæller Rikke Hvilshøj.

Fem procent af de adspurgte fortæller, at de har haft virus eller malware på deres arbejdscomputer inden for det seneste år.

I løbet af det næste år skal mange myndigheder og virksomheder følge en ny persondataforordning fra EU underlagt med skrappe regler for håndtering af borgers og kunders persondata. Det gør det endnu mere påkrævet at gøre medarbejderne bekendte med it-sikkerhedspolitikken.

- Både det offentlige og private er i disse år tvunget til at fokusere mere på, hvordan de beskytter de mange personoplysninger, de ligger inde med. Det er her vigtigt, at den enkelte arbejdsplads tager sig tid til at fortælle om sikkerhedspolitikken samt de ændringer, der eventuelt er nødvendige i medarbejdernes arbejdsdag, så de bliver i stand til at opnå en passende omgang med personoplysninger, slutter Rikke Hvilshøj.