Det siger medlemmerne om DANSK IT

Det er vigtigt for DANSK IT’s medlemmer, at fagligheden i foreningens tilbud fastholdes og fortsat styrkes. Og så skal foreningen blande sig mere i den politiske debat om it og digitalisering, ligesom der skal være bedre mulighed for at være frivillige, netværke og vidensdele. Det er nogle af resultaterne af DANSK IT’s medlemsundersøgelse.

Resultaterne af DANSK IT medlemsundersøgelse er nu klar. Og vi vil gerne takke alle dem, der deltog, for deres gode input til, hvordan DANSK IT kan blive endnu mere attraktiv. 

Mere forening

På tværs af spørgsmål og besvarelser tegner der sig et billede af, at DANSK IT skal udvikles mere som forening. 

Der skal blandt andet være bedre mulighed for at netværke, videnssdele og biddrage til foreningsarbejdet som frivillig. Flere medlemmer angiver i fritekst-svarene, at man bør få en mere åben og inddragende struktur. For eksempel efterlyser et medlem:

”Mere aktiv inddragelse - fx afstemninger om relevante emner, hvor man får medlemmernes input til aktuelle problemstillinger.”

Der er også et stærkt ønske om, at DANSK IT skal engagere sig mere i den offentlige debat om både it-faglige og it-politiske emner. 

”I skal i højere grad repræsentere faglige synspunkter i it-faglige, politiske debatter”, lyder det fra et medlem. 

Faglighed er vigtig

De tre aspekter af DANSK IT’s arbejde og tilbud, der er vigtigst for medlemmerne, er gratis tilbud som på-vej-hjem møder og webinarer (60%), DANSK IT’s netværk (36%) og DANSK IT’s konferencer (34%). 

Vigtigst er, at disse tilbud har et solidt fagligt afsæt. DANSK IT skal være en uafhængig ikke-kommerciel aktør i et marked med mange kommercielle interesser, siger medlemmerne og understreger samtidig, at DANSK IT skal fastholde og styrke denne tilgang til it-fagligheden. 

- Det glæder os, at medlemmerne finder det vigtigt at fastholde og udbygge it-fagligheden i DANSK IT. I bestyrelsen er vi fuldstændig enige i, at det er en kerneværdi og er vores varemærke, siger Carsten Nørgaard, formand, DANSK IT. 

Kompetenceudvikling har høj prioritet 

Blandt de medlemmer, der inden for de sidste 12 måneder har benyttet sig af/deltaget på mindst et tilbud fra DANSK IT ligger den gennemsnitlige tilfredshed i den øverste ende af skalalen. Helt præcist på 3,96 på en skala, hvor 1 er slet ikke tilfreds og 5 er meget tilfreds med DANSK IT’s kurser, certificeringer, publikationer, netværk, konferencer og gratis medlemsmøder. 

- I DANSK IT vil vi sikre en forsat udvikling og styrkelse af de tilbud som vi kan se giver medlemsskabet stor værdi, fortæller Rikke Hvilshøj, adm. direktør, DANSK IT. 

I både bestyrelsen og sekretariatet indgår medlemsundersøgelsens resultater i arbejdet med at sikre, at DANSK IT også i fremtiden er en relevant og vedkommende forening for sine medlemmer.