Statens udbudspraksis på digitaliseringsområdet – hvordan øges værdien af digitale investeringer?

Dansk IT konkluderer i en ny rapport om statens udbudspraksis på digitaliseringsområdet, at udbudspraksis er kommet på afveje. Den nuværende udbudspraksis er for ressourcekrævende, tager for lang tid, skaber ikke tilstrækkelig værdi og er præget af en nulfejlskultur, der ikke understøtter brugen af disruptiv teknologi. Konsekvenserne er alvorlige.

Bag Dansk IT’s nye rapport om udbudspraksis i staten står Udvalget for it i den offentlige sektor. Rapporten er blevet til på basis af ni måneders arbejde i en arbejdsgruppe, der har gennemført mere end 60 samtaler og interviews med topledere, politikere og centrale aktører i fortrinsvis den statslige del af den offentlige sektor og i private leverandørvirksomheder.

Herudover har arbejdsgruppen indhentet erfaringer fra såvel ind- som udland og systematisk opsamlet forskellige undersøgelser og forskning på området. Endelig er der gennemført et survey blandt forretningsledelserne i ministerier og styrelser om udbudspraksis og -udfordringer.