Vær med til at præge debatten om sundheds-it

DANSK IT’s Udvalg for sundheds-it søger engagerede ildsjæle til at arbejde med holdninger til it i sundhedssektoren i bred forstand. Emnerne står i kø i den offentlige debat, og DANSK IT ønsker at opruste, så vi i højere grad kan bidrage.

Vil du være med til at præge DANSK IT’s bidrag til de mange debatter og udvikle holdninger til store såvel som små emner, håber vi, at du vil sende en ansøgning til Troels Andersen, formand for Udvalget for sundheds-it, med kort præsentation af dig selv og dine interesser inden for sundheds it, på mail: Troels.Andersen@PACONSULTING.COM

I den kommende tid vil arbejdet kredse om eksempelvis disse temaer, men engagerede udvalgsmedlemmer har stor indflydelse på fokus for arbejdet:

Principper for sundhedsdata

Folketinget har vedtaget principper for, hvordan der arbejdes med sundhedsdata, der både giver mulighed for at arbejde med data og sikre, at borgerne har både tryghed og rimelig kontrol over data. Hvordan dækker disse relevante bekymringer, og hvordan kan de føres ud i livet?

Offentlig-privat samarbejde på sundhedsområdet

Rigtig meget innovation med digitalisering på sundhedsområdet sker ved hjælp af pres fra forskellige sider, men klinikerne er svære at få med. Det er nødvendigt at få klinikerne med. Apple har investeret massive ressourcer i at gøre sundheds-apps lækre for borgerne, og de har en enorm penetration. Sådanne leverandører vil meget gerne lave pilotprojekter i sundhedssektoren. Hvordan kan vi udnytte, at private investerer store summer i dette område, samtidig med, at der er styr på deres brug af data?

Implementering af digitale løsninger i sundhedsvæsnet

Sundheds-it berører på én gang sundhedsfaglige kerneopgaver, organisering på tværs af sektorer, afdelinger og faggrupper, nybyggeri og ny teknologi i bredeste forstand. Set i det lys er behovet for centrale beslutninger uomgængeligt. Samtidig skal det sundhedsfaglige personale kunne se praktisk mening med at anvende nye digitale løsninger som en integreret del af det kliniske arbejde i dagligdagen, så det opleves som en gevinst i stedet for et omstændeligt omsvøb. Uden et sådant engagement og ’drive’ i den kliniske hverdag fører de centrale beslutninger nemlig ingen vegne.

Sammenhæng i sundhedsvæsnet

Med ibrugtagning af nye telemedicinske løsninger, Sundhedsplatformen og andre digitale løsninger bliver det en afgørende udfordring at få hele sundhedsvæsenet – tusindvis af medarbejdere på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektor – engageret på den rigtige måde. Vi ser et stort behov for en koordineret indsats, der kan bidrage til, at alle marcherer i samme retning uden, at man af den grund kvæler den innovation og nytænkning, de kliniske praktikere helt naturligt kan bidrage med.