Derfor bliver regeringen nødt til at følge anbefalinger fra Digital Vækstpanel

Mange af de anbefalinger som regeringens Digital Vækstpanel offentliggjorde i tirsdags er set før. Rikke Hvilshøj, direktør, DANSK IT og tidligere minister mener, at der er en række forhold, der gør at regeringen denne gang er presset til at virkeliggøre anbefalingerne.

Regeringen er blevet storproducent af digitale udspil. I tirsdags kom Digitalt Vækstpanel med 33 anbefalinger til regeringen, 1. maj lancererede Lars Løkke Rasmussen et nyt dispruptionråd og i begyndelsen af april var det Sophie Løhde, der annoncerede en stor sammenhængsreform.

Mange af ideerne er set før og er ikke blevet til noget, så der er ikke noget at sige til, hvis man tror, at det samme kommer til at ske nu. 

Rikke Hvilshøj, direktør, DANSK IT og tidligere minister mener dog, at der er en række forhold, der gør at regeringen denne gang kommer til at virkeliggøre anbefalingerne. 

- For første gang oplever vi en bred og meget stor interesse blandt politikerne for emnet. Der er et stort pres ikke bare fra erhvervslivet, men også fra fagforeningerne mod politikerne om at handle. Blandt andet derfor har man i højere grad end tidligere på Christiansborg erkendt, at der er behov for handling, hvis Danmark skal kunne følge med udviklingen, siger Rikke Hvilshøj og påpeger, at det i sidste ende handler om vælgerens stemmer. 

- Politisk er man blevet meget bevidst om, at hvis man ikke kan give borgerne en vished for, at der stadig er job til dem i fremtiden, og at digitaliseringen byder på positive muligheder for vores samfund, så er der risiko for protestreaktioner fra borgerne. Man frygter ganske enkelt, at borgerne stemmer på partier hvis bud på fremtiden er, at vi lukker os om os selv og forkaster visse teknologier. 

Afgørende at få skabt tro på fremtiden

Hvis planerne ikke bliver til noget kan konsekvenserne blive alvorlige. 

- Vi risikerer for alvor at miste arbejdspladser og konkurrenceevne, hvis vi ikke griber de muligheder som digitaliseringen byder på. For regeringen er det derfor afgørende at få skabt en tro hos befolkningen på, at en fremtid med mange nye teknologier er en fremtid med muligheder for den enkelte og ikke en fremtid vi skal frygte, siger Rikke Hvilshøj. 

Årsagen til, at regeringen ikke bare er gået i gang med at realisere de anbefalinger som allerede findes – fx dem regeringens IKT Vækstteam udgav januar 2014, er timing, vurderer Rikke Hvilshøj.

- Modning, timing og en hvis grad af en brændende platform er ofte nødvendig for at kunne tage større politiske initiativer. Det er der, vi er kommet til nu, men tidligere anbefalinger har ikke været spildt arbejde. Det har været med til at modne processen og skærpe opmærksomheden.

Bred enighed blandt regeringsbærende partier 

Hun forventer ikke, at en eventuel ny regering vil starte helt forfra med at nedsætte nye udvalg og råd. 

- Blandt de regeringsbærende partier er der bred enighed om, at der skal gøres noget, og det digitale vækstpanels anbefalinger ville ikke have set meget anderledes ud med en anden regering ved roret, men en ny regering skal altid lige sætte sit eget præg, så nogle ting vil nok for en stund blive sat på standby for at blive fremsat på ny med en vinkling og prioritering, der stemmer overens med regeringens politiske ståsted, slutter Rikke Hvilshøj. 

Anbefalingerne fra Digital Vækstpanel kan læses her (eksternt link)