IT i praksis 2023-24: Hent de nye rapporter og læs de vigtigste historier

For 28. år i træk står Rambøll Management Consulting og Dansk IT bag den omfattende undersøgelse IT i praksis®. Hent rapporterne her og læs de vigtigste historier fra IT i praksis 2023-24.

ITIP

For 28. år i træk har Rambøll Management Consulting i samarbejde med Dansk IT gennemført den omfattende undersøgelse IT i praksis®, som kortlægger aktuelle udfordringer, tendenser og muligheder, som danske virksomheder og myndigheder møder i deres bestræbelser på at skabe værdi gennem digitalisering. Rapporten giver desuden svar på borgernes holdning til blandt andet digital kommunikation og brugen af velfærdsteknologi.

Den private sektor afrapporteres på baggrund af et repræsentativt udsnit af de 1.000 største virksomheder fordelt på 20 brancher. Fra den private sektor har 120 it-ansvarlige og 42 forretningsansvarlige fra Danmarks top-1000 virksomheder deltaget. Fra den offentlige sektor har 102 it-ansvarlige og 70 forretningsansvarlige på kommunalt, regionalt og statsligt niveau deltaget. For at kunne tegne et fyldestgørende billede af både holdninger, udfordringer og tendenser er der skelnet mellem den offentlige og den private sektor i en hhv. dansk og engelsk rapport.

I borgerundersøgelsen har 1.000 danske borgere i et online webpanel besvaret en række spørgsmål gennem et online webpanel om digitalisering i den offentlige sektor, herunder hvordan borgerne forholder sig til øget it-kriminalitet, deres anvendelse af digitale services samt, hvordan det øgede brug af kunstig intelligens opleves og håndteres af det offentlige. Resultaterne fra borgerundersøgelsen fremgår af den danske udgave af IT i praksis®.

IT i praksis® er gennemført i april til august 2023.

Yderligere information:

Kim Stensdal
Chef for kommunikation og viden i Dansk IT
22 79 43 73
ks@dit.dk

Ejvind Jørgensen
Formand for Dansk IT’s udvalg for it i den offentlige sektor
25 94 49 73
ejj@cbrain.com

Steen Christensen
Direktør, Rambøll Management Consulting
51 61 78 78
stec@ramboll.com

Asger Højen Danielsen
Direktør, Rambøll Management Consulting
51 61 79 86
ashd@ramboll.com

Maj Westh Johansen
Media Relations Manager, Rambøll Danmark
51 61 18 93
majwj@ramboll.dk

Hent IT i praksis 2023-24

Du kan downloade de to rapporter hos Rambøll Management Consulting:

  • Download engelsk udgave af IT i praksis - den private sektor
  • Download dansk udgave af IT i praksis - den offentlige sektor

    Historier fra IT i praksis

    Herunder kan du læse udvalgte historier fra dette års IT i praksis-rapporter: