God AI-skik: Fem anbefalinger om AI til danske topledelser

Fagrådet for strategi og ledelse i Dansk IT er klar med fem anbefalinger til danske topledelser om, hvordan man bør indføre og anvende AI i virksomheden.

AI

AI er et af tidens store temaer i mange danske virksomheder og organisationer. Potentialet i AI-teknologierne er ganske markant, og udviklingen på området går så hurtigt, at der nærmest måned for måned opstår nye muligheder for, hvordan AI kan styrke virksomhedens digitalisering og skabe ny værdi for både medarbejdere og kunder.

I en sådan situation er det vigtigt at navigere ud fra nogle grundlæggende principper og værdier, så AI-indsatserne hviler på et solidt fundament. Derfor er Fagrådet for strategi og ledelse i Dansk IT nu klar med fem anbefalinger til danske topledelser om, hvordan AI optimalt set bør indføres og anvendes i virksomheden.

Det må forventes at en driftig og udviklingsorienteret virksomhed, privat som offentlig, efterlever nedenstående krav til AI, mener Fagrådet for strategi og ledelse.


De fem anbefalinger

1) Nytænkning med AI stiller store krav til virksomhedens organisatoriske og kulturelle forandringsparathed. Topledelsen skal derfor være bevidst om den langsigtede værdi af at indføre AI, og om at resultater opnås gennem radikale justeringer af forretningsgange og virksomhedsdesign.

2) AI bør tænkes ind i virksomhedens digitale transformation og indarbejdes i den digitale strategi for derved at sikre optimal kvalitet, udvikling og formåen inden for virksomhedens virkeområde.

3) Virksomheden skal efterleve AI-forordningen (EU’s AI Act) og anden relevant lovgivning (såsom GDPR). Det er i forbindelse med anvendelse af AI vigtigt at have fokus på bl.a. ophavsret, sporbarhed og kildebeskyttelse, ligesom virksomheden skal sikre, at samarbejdspartnere og leverandører overholder AI-forordningen.

4) Topledelsen bør have AI på agendaen og være visionær omkring mulighederne med at indføre AI på en kontrolleret og målrettet vis. Ligesom der i organisationen skal skabes en nysgerrighed for at udforske mulighederne, høste erfaringer og eksperimentere.

5) Virksomheden skal disponere ressourcer til AI-området på både kort og lang sigt, således at viden opbygges, og muligheder etableres. Derved skabes konkurrencefordele, vækst og målrettet værdiskabelse.


Fakta om AI
AI er en forkortelse af Artificial Intelligence, på dansk kunstig intelligens. Det er en gren af datalogi, der beskæftiger sig med at udvikle algoritmer, modeller og systemer, der kan udføre opgaver, som normalt kræver menneskelig intelligens. AI-systemer kan lære, tænke, genkende mønstre, træffe beslutninger og kommunikere på samme måde som mennesker.

AI kan anvendes på mange forskellige områder, f.eks. i sundhedsvæsenet og inden for transport, finans, underholdning, sagsbehandling i kommuner m.v. En af de meget udbredte anvendelser af AI i dag er de forskellige 'ChatGPT-løsninger', hvor vi kan skrive en 'prompt', hvorefter AI giver et bud på et svar eller en formulering.Note: Ovenstående må være krav, man stiller til egen virksomhed og de virksomhedspartnere, man ønsker et forpligtigende samarbejde med. Det vil derfor være oplagt at referere til dette dokument eller tilføje dokumentet som bilag i aftaler og som krav i udbud.


Hent de fem anbefalinger som PDF.


Fagrådet for strategi og ledelse, Dansk IT, april 2024