Forsker: CIO’s mangler fundamentale egenskaber for at lede den digitale transformation

CIO’s er dårligt rustet til at gå i spidsen for digital disruption og innovation, advarer den internationale topforsker Joe Peppard med afsæt i analyse af mere end 200 CIO’s personligheder.

Af Niels Bjørn-Andersen, CBS 

DANSK IT konferencen Digital Leadership den 22. november er det lykkedes at få den internationalt højt anerkendte professor Joe Peppard fra ESMT i Berlin som key-note speaker. 

For blot en halv sens år siden var det et problem for den tyske industri, at der ikke fandtes en internationalt ankerkendt tysk business school. Derfor besluttede man, at oprette en verdensklasse business school i Berlin – European School of Management and Technology (ESMT). 

For at løfte Management of IT feltet, headhuntede ESMT den fremmeste ’Management of IT’ forsker i UK, Joe Peppard. Og siden 2013 har Joe været ansvarlig for executive uddannelsesprogrammer for firmaer som ThyssenKrupp, Bosch, E.ON, og Munich-Redigital. I disse programmer, har han specielt arbejdet med business transformation omkring ‘Generation of business value from IT investments’.

Joe er i øvrigt medforfatter til bogen ”The Strategic Management of Information Systems: Building your Digital Strategy”. 

Analyse af 200 CIO’s personlige særpræg

I sin forskning har Joe Peppard bl.a. analyseret personality hos > 200 CIO’s ved hjælp af Briggs Myers personality test. Hans overraskende resultater viser, at 70% af CIOs i de største tyske, engelske og irske selskaber er mere

  • Introverte end ekstroverte
  • Sansebaserede end intuitive
  • Tankebaserede end følelsesbaserede vurderende
  • Vurderende snarere end procesorienterede

Dette betyder, at sådanne CIO’s er dårligt rustet til at håndtere leadership opgaven med at håndtere digital disruption eller digital innovation. Mange virksomheder har derfor ansat ”Digital transformation Officers”, men hvis sådanne (heller) ikke besidder de nødvendige lederegenskaber til at lede den digitale transformation, så er man lige vidt.

På denne baggrund, er det ikke overraskende, at andre studier af Joe Peppard viser, at CIO’s med nogle få undtagelser kan karakteriseres i to grupper:

  • De CIO’s som abdicerer over for CEO, når denne kommer med krav om leadership til at håndtere den digitale transformationsproces. I erkendelse af manglende personlige egenskaber, vil sådanne CIO’s delegere ansvaret opad til CEO, som forventes at sætte retningen og drive processen, men som vi ved, så har CEO ikke tid til det.
  • De CIO’s, som accepterer udfordringen, men som oftest kommer i klemme over for Line of Business ledere, som reelt er de som skal drive proces forandringerne. Meget få CIO’s har de nødvendige værktøjer til politisk og ledelsesmæssigt at drive disse forandringer.

Dilemmaet er derfor, at meget få CIO’s har problemer med at forstå nye teknologier som SMAC (social, mobile, analytics and cloud), og næsten alle er i stand til at få disse teknologier til at fungere teknisk. Men det er langt fra det sammen som at få gennemført de nødvendige transformationer af forretninger ved hjælp af disse teknologier. 

Der er behov for en række nye personlige egenskaber og værktøjer for at CIO’s kan håndtere disse udfordringer.

Se mere i denne Youtube-video med Joe Peppard. 

 

 Netværk CIO

Netværk - Tirsdag - d. 8-12-2015

CIO's

Netværksgruppen for CIO's er et eksklusiv forum for it-beslutningstagere med fokus på strategisk ledelse. 
Ledelse skyen

Konference - Tirsdag - d. 22-11-2016

Digital Leadership

Hvad betyder den digitale transformation for din virksomhed? Er I klar til at disrupte jer selv? På konferencen Digital Leadership, der afholdes den 22. november 2016, får du inspiration til hvordan du forbereder ledelsesteamet på den digitale fremtid.