Omlægningen til cloud kræver nye kompetencer hos udviklere og arkitekter

Medlemsportræt: Omlægningen til cloud giver mange påvirkninger på store dele af it både teknologimæssigt, udviklingsmæssigt og ikke mindst kompetencemæssigt, lyder det fra Jan Staack, Senior Enterprise Architect, Maersk Oil.

Jan Staack har været medlem af DANSK IT siden 1991, og sidder i dag i DANSK IT’s fagråd for Business and IT Alignment hvor han er fagrådsformand. Tidligere har han siddet i DANSK IT’s fagråd for kommunikation, fagråd for systemudvikling og fagråd for PC anvendelse (de tre fagråd er i dag afløst af andre fagråd). Desuden har Jan været medlem af DANSK IT’s bestyrelse i 6 år fra 2005-2010, hvor han var næstformand de sidste tre år

Hvad er det vigtigste, der foregår inden for det område du arbejde med?

- Mange virksomheder og organisation arbejder med at få den digital agenda ført ud i livet, og få eksponeret internt digitalt ”guld” til kunder og samarbejdspartnere og i nye forretningsprodukter for at sikre konkurrenceevnen og virksomhedens overlevelse. 

- Det kræver indsigt i disruptive teknologier (Mobility, Cloud, Social Media, Analytics / Big Data, Internet of Things) og indgående kendskab til virksomhedens forretningsprodukter som samlet skal analyseres, planlægges og implementeres på tværs af virksomheden og it.   
 
Hvilken teknologi får størst betydning for dit job i de kommende år?

- Omlægningen til cloud giver mange påvirkninger på store dele af it både teknologimæssigt og udviklingsmæssigt, afhængigt af hvilke cloud løsninger og cloud anvendelse som virksomheden vurderer er mest egnet til deres situation, om der er tale om Infrastructure as a service (IaaS), Platform as a service (PaaS), Software as a Service (SaaS), Integration Platform as a Service (iPaaS), brug af Public Cloud sammen med en Private Cloud og hvordan man stadig skal kunne drifte traditionelle it-løsninger i eget driftcenter (On premises).

- Udviklingsmæssigt er udfordringen, at applikationer skal skrives om eller nyudvikles til at kunne afvikles i en cloud løsning (SaaS), men også kunne understøtte den digitale strategi med afvikling af kundevendte løsninger på smartphones, og nye forretningsprodukter som bruger Internet of Things kommunikations protokoller til at udveklse information om forretningsservices. 

- Dette stiller krav om nye udviklingskompetencer hos udviklerne og arkitekterne, så løsningerne kan blive sammenhængende.
   
Hvorfor har du valgt at arbejde med it og digitalisering?

- Området er ”core” for omstilling fra industrisamfund til informationssamfund og giver mulighed for at arbejde med centrale problemstillinger i virksomhederne, lige fra strategi til forretningsprodukter og it-understøttelse, hvor nye forretningsprodukter i form af ”services” ofte er 100 % digitale. Derfor er det for virksomheder essentielt. at medarbejderne har opdaterede kompetencer indenfor digitalisering og forretningsforståelse   
 
Når du fortæller folk, hvad du arbejder med, hvad siger du så?

- Jeg fortæller, at jeg arbejder med at skabe overblik og sammenhæng mellem forretningsprodukter og it-anvendelse, og at jeg dokumenterer dette i teknologi-overblik i form af ”Roadmaps”, som hjælper implementering af forretningsstrategier og it-strategier.

- Jeg fortæller også, at jeg har en operationel rolle, at jeg deltager i projekter, hvor jeg sikrer, at kravsindsamling og løsningsdesign er i overensstemmelse med eksekvering af forretnings- og it-strategi og med sikring af eksisterende it-understøttelse.

Hvad er den bedste oplevelse, du har haft som it-professionel?

- Efter en grundig kravindsamling af forretningskrav og it-muligheder for en ”Enterprise Mobility Platform”, evaluering og implementering af platformen i en større dansk energikoncern, hvor erfaringerne med dette blev delt først på en dansk konference, så senere på en europæisk konference og til sidst en invitaion til fremlæggelse på en australsk konference. Her spurgte jeg en af deltagerne, som også arbejde indenfor energi og implementering af mobility, om han kunne bruge foredraget og svaret var ”I think I am going to steal it all”. Det lunede.  
 
Hvem er den mest interessante person i it-verdenen, du har mødt?

- Jeg har haft fornøjelsen af at møde Scott Benard, som har skrevet ”An introduction to Enterprise Architecture” og som har arbejdet i Det Hvide hus. Oplevelsen var, at her var en mand der ud fra praktikken i Boing havde haft nødvendigheden af kunne fremstille et samlet syn på it-understøttelsen og forretningsanvendelse i form af en samlet forståelse af anvendelse af Enterprise Architecture.

- Jeg vil også pege på i danske sammenhænge John Gøtze, som er den danske pendant, som ud fra arbejdet med grøn- og hvid- bogen i videnskabsministeriet, er gået planken ud og har undervist i Enterprise Architecture på ITU i flere år. Han har redigeret et antal bøger om Enterprise Architecture, og som nu arbejder for en dansk leverandør af et EA-værktøj. John har også flere år i træk gæstet DANSK IT’s årlige EA konference, hvor John har formidlet status på den danske EA scene, og den tilsvarende internationale udvikling inden for Enterprise Architecture. – Respekt.       
 
Hvad er dine favorithjemmesider?

- Jeg har fundet inspiration i flere hjemmesider:

CISR med Peter Weill og Jane Ross udgiver gode erfaringsbaserede arkitektur research papers: https://cisr.mit.edu/

Open Groups standarder (TOGAF/ITIL/Archimate): https://publications.opengroup.org/

Den Offentlige arkitekture guide (OIO): http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/

Hvilke apps eller gadgets kan du ikke leve uden?

Ipad / Iphone
DR Nyhederne
DR TV
Lightroom mobile
Tripadvisor
ForeverMap
Google Foto
 
Hvad får du ud af at være medlem af DANSK IT?

- Et medlemskab til interessante faglige dygtige personer som sætter en ære i at dele og videreudvikle deres kompetencer og netværk i en større sammenhæng. Mulighed for at opbygge et personligt netværk, hvor der er adgang til videnspersoner, som kan give gode råd og anbefalinger, også om jobmuligheder og spændende virksomheder, som arbejder med udfordrende problemstillinger. - Det er sket for mig et par gange, at mine aktiviteter i DANSK IT har banet vej til nye ansættelser, på grund af anbefalinger eller opfordringer fra medlemmer.   
 
Om Jan Staack


Jan Staack, Senior Enterprise Architect, Maersk Oil. Har været medlem af DANSK IT siden august 1991, og har siddet i fagråd for kommunikation, fagråd for systemudvikling, fagråd for PC anvendelse, og i dag i fagråd for Business and IT Alignment, hvor han er fagrådsformand. Jan har også siddet i DANSK IT’s bestyrelse i 6 år 2005-2010, og var næstformand de sidste tre år

Jan er Cand. Scient i Datalogi / bifag i Dansk fra Københavns Universitet og har en Master i ”IT leadership and Strategy” fra IT Universitetet.
Konference - Onsdag - d. 1-11-2017

EA 2017

På EA 2017 konferencen er der fokus på den digitale transformation i forretningsudviklingen og IT understøttelsen.