Udvalget for sundheds IT

Sundhedsvæsenet er under et stadigt stigende pres fra den demografiske udvikling. Effektiv og innovativ udnyttelse af teknologiens potentiale er, efter DANSK IT's mening, en stor del af løsningen for at imødegå dette pres. Derfor har DANSK et særligt fokus på mulighederne inden for sundheds-IT samt den politiske og administrative styring omkring udvikling og implementering af sundheds-IT.

Hør formand Troels Andersen fortælle om udvalgets arbejde:


Udvalgets medlemmer