Udvalget for digitale kompetencer

Alle har behov for nogle grundkompetencer på det digitale område for at kunne færdes og deltage i det digitale samfund uden at miste muligheder og rettigheder. Udvalget arbejder med at definere, hvilke disse kompetencer er, og hvordan vi som samfund sikrer, at de opnås. Det er et kardinalpunkt for DANSK IT at der ikke findes "digitalt indfødte", og at alle borgere, unge som gamle, har behov for kontinuerligt at udvikle sin viden og forståelse for digitaliseringens muligheder.

Hør formand Mille Østerlund om udvalgets arbejde:


Udvalgets medlemmer

Artikel - Torsdag - d. 6-9-2018

Digital Skills and Jobs Coalition

The Danish IT Computer Society is working with the EU to launch the most ambitious digital skills program yet