Fagrådet for IT-drift og -service

Fagrådet formål er at være facilitator og inspirator for, at IT-drift og service i Danmark løbende optimeres gennem evaluering og udbredelse af best practice og bæredygtige idéer.

Fagrådets medlemmer

Nyhed: IT drift & servicedagen 7. november 2024

Fagrådet afholder som noget nyt IT drift & servicedagen 7. november 2024 - et gratis arrangement for medlemmer af Dansk IT som arbejder indenfor feltet.

I kan glæde jer til en spændende dag for jer der arbejder med IT drift og service; dagen er et godt mix af oplæg, workshops og networking.

Det er en god ide at tilmelde dig med det samme vi publicerer arrangementet - der er plads til maksimalt 60 deltagere.

Arrangemntet vil blive publiceret her: https://akademi.dit.dk/Meet-Inspire

Fagrådets virkefelt er IT-service, herunder IT-drift. Området omfatter IT-services samt de ressourcer (infrastruktur, applikationer, data) og den formåen (mennesker, organisation, praksis, viden, etc.), der er nødvendig for at levere fremtidens IT-services.

Hør formand Michael Ørnø fortælle om fagrådets arbejde:

Fagrådets overordnede fokusområder:

  • Legacy, teknisk gæld og sunsetting
  • Processer
  • Services
  • Produkter

Fagrådet for it-drift og -service blev etableret i 2006.

Fagrådet formål er at være facilitator og inspirator for, at it-drift og service i Danmark løbende optimeres gennem evaluering og udbredelse af best practice og bæredygtige idéer.

Fagrådet bidrager med deres faglige kompetencer til udvikling af bl.a. konferencer og på-vej hjem møder i Dansk IT regi.

Fagrådet har bidraget til udarbejdelsen af publikationen Licensstyring og Licensaudits - vejledning og praktiske anbefalinger (2015)