Fagrådet for IT og Jura

Fagrådet for IT og Jura beskæftiger sig med emner, der vedrører såvel IT som jura, og som er af almen interesse. Endvidere er fagrådets formål udveksling af erfaringer og information både internt i foreningen og eksternt. 

Fagrådets medlemmer

Fagrådet medvirker ved udfærdigelse af Dansk IT's høringssvar, deltagelse i udvalgsarbejde om it standardkontrakter, og forsøger endvidere at orientere om relevante juridiske tiltag bl.a. gennem konferencer, artikler og publikationer.

Fagrådet står også bag udarbejdelsen af programmet til den årlige IT Jura konference.

Hør formand Hanne Bay fortælle om fagrådets arbejde:

Publikationer
Fagrådet for It og Jura har udgivet følgende publikationer:

Persondatabeskyttelse er ikke en hindring for offshoring af it (2009)

Ti tips til brug ved forhandling af softwarelicensaftaler (2006)

Standardaftale for it-drift (2017): Standardaftale for it-drift - Definitioner - Standardaftale for it-drift med DANSK IT's alternative formuleringer
Standardaftale for it-drift med IT-Branchens alternative formuleringer - Introduktionsvejledning