Generalforsamling

Dansk IT afholder generalforsamling én gang om året. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen og revisor, godkender regnskab, fastsætter kontingent med de i vedtægterne fastsatte undtagelser, vedtager vedtægtsændringer mv. Det sker i overensstemmelse med foreningens vedtægter, som du finder her.

Dansk IT's afholder i forbindelse med generalforsamlingen også årskonference. Det er gratis at deltage i begge dele for foreningens medlemmer.