Mærkesager og politisk arbejde

Dansk IT er med til at sætte den politiske dagsorden for anvendelse af digitalisering og it, så disse benyttes til kontinuerligt at udvikle samfundet.

Dansk IT er med til at sætte den politiske dagsorden for anvendelse af digitalisering og it, så disse benyttes til kontinuerligt at udvikle samfundet

Dansk IT er aktiv på den politiske scene og repræsenterer medlemmernes interesser. Det sker i form af løbende kontakt til politikere og myndigheder, udgivelse af holdningspublikationer, deltagelse i udvalg og råd samt løbende pressekontakt. Herigennem varetager vi på et uafhængigt grundlag samfundets og brugernes interesser. Der er mange måder at søge politisk indflydelse på, og det er som regel meget forskelligt fra sag til sag, hvordan man mest effektivt får sine budskaber igennem. 

Her er nogle af de midler, Dansk IT typisk bruger:

> Deltagelse i råd og udvalg m.v.
> Udgivelse af holdningspublikationer m.v.
> Løbende kontakt til politikere, myndigheder og andre organisationer
> Nedsættelse af udvalg og tænketanke
> Afgivelse af høringssvar
> Pressekontakt
> Afholdelse af høringer, workshops og lignende

Når Dansk IT udtaler sig om it-politik, sker det altid på baggrund af input fra vidende og kompetente medlemmer; ofte medlemmer fra vores udvalg, fagråd m.v. Men alle medlemmer har mulighed for at blive hørt. Er der et it-politisk emne, du mener, at Dansk IT skal dyrke, skal du blot sende en email til rhj@dit.dk.

Læs mere om Dansk IT's mærkesager nedenunder: