Fagrådet for Projekt-, Program og Porteføljeledelse (P3M)

Fagrådet virker for at fremme bevidstheden og forståelsen for Projekt-, Program- og Porteføljeledelse.

Fagrådets virkeområde

Fagrådet beskæftiger sig med en bred vifte af udfordringer og discipliner, som hver dag håndteres af Projekt-, Program- og Porteføljeledere. P3M er ikke kun styring og koordinering, men handler i høj grad også om at skabe en fornuftig balance mellem de enkelte projekter, programmerne og ikke mindst den fulde portefølje af projekter og programmer. Dette er ikke altid ligetil og denne balancegang vil derfor skabe nogle interessante dilemmaer som fagrådet løbende vil kigge på.

Fagrådets arbejde

Fagrådets arbejde kan opdeles i disse områder: 

  • at profilere DANSK IT som et videncenter for P3M
  • at fostre, pleje og sparre med de fora under DANSK IT, der ønsker at beskæftige sig med P3M i en eller anden form
  • at gennem faglige resultater af høj standard bidrage til at skabe synlighed og fokus på forhold, der kan forbedre disciplinerne indenfor P3M 

Fagrådets medlemmer