DANSK IT søger ny konferencechef

Som konferencechef i DANSK IT skal du kunne udvikle og have blik for nye muligheder, der byder sig for DANSK IT’s konferenceaktiviteter.

Du skal have interesse for de emner, som DANSK IT beskæftiger sig med for hermed sammen med DANSK IT’s fagråd, programkomitéer, aktive medlemmer eller advisory boards at kunne sikre et indhold af høj faglig kvalitet på foreningens konferencer.

I 2018 planlægger DANSK IT at afvikle 12-14 konferencer. Nogle mindre og andre større. Foreningens største årlige konference er netop afholdt i Aarhus over to dage med deltagelse af mere end 1550 deltagere.

Formålet med DANSK IT’s konferencer er høj faglighed, der giver deltagerne (medlemmer såvel som ikke-medlemmer) inspiration og ny viden på højt fagligt niveau. De gode cases, videndeling, erfaringsudveksling og networking er i centrum.

Som konferencechef har du ansvaret for at indhold, form og rammer sikrer dette. Som konferencechef har du ansvaret for fire medarbejdere. Du skal kunne tilrettelægge afdelingens opgaver og motivere dine medarbejdere til, i et positivt energifyldt klima, at give DANSK IT’s konferencedeltagere oplevelser af høj kvalitet. Du skal også forvente selv at have konkret ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af udvalgte konferencer.

Det forventes, at du har erfaring fra lignende opgaver, at du er udadvendt og proaktiv i samarbejdet med kolleger på tværs i organisationen og med eksterne samarbejdspartnere.

Jobbet er på 37 timer om ugen, men det forventes, at du er fleksibel, da der vil være perioder med spidsbelastning mod til gengæld perioder, hvor der er mere ro på.

DANSK IT er en forening for mere end 7.500 it-professionelle og digitale medarbejdere. DANSK IT er leverandøruafhængig. Vores sekretariat ligger i Bredgade 25A i København og har 20 sekretariatsmedarbejdere. DANSK IT arbejder for at fremme og understøtte it, der hvor det skaber værdi for samfundet og den enkelte. Det gør vi bl.a. ved at afholde en række forskellige aktiviteter, der samler, styrker og udvikler it-brugere og it-professionelles kompetencer og faglighed. Samt ved at varetage samfundets og medlemmernes it-interesser på et uafhængigt grundlag. Du kan læse mere om DANSK IT på dit.dk

Ansøgningsfrist er 11. april 2018. Eventuelle spørgsmål kan rettes til direktør Rikke Hvilshøj på rh@dit.dk.