Tidligere møder

Tema: Krav til datahåndtering og myter om persondata (opstartsfasen)

Netværksmøde Onsdag - d. 15/3/2017
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 København K

Se præsentation og video for mødet her

 

Den nye persondataforordning vil udfordre arbejdet med persondata og databehandlere skal til at forberede sig på skrappere krav og love til persondatabeskyttelse. Forpligtelsen til ansvarlig databehandling er således ikke længere kun et anliggende for den dataansvarlige men der skal derimod påpeges en data protection officer (DPO). Yderligere bliver der øgede krav til data storage, kryptering, dokumentation mm.

Dette møde vil give dig en forståelse for kernen i databeskyttelsesreglerne om bestemt formål og samspillet mellem behandlingskrav og de øvrige krav i Persondataforordningen. Hør om ‘alt-er-i-skønneste-orden’ myter om databeskyttelse og hvordan du skal anskue det i forhold til din situation.

Dagens program

16.00 - 16:45 Myter og de skærpede krav til persondatabeskyttelse i EU's persondataforordning
16.45 - 17.00 Pause
17.00 - 17:30 Spørgsmål og debat
17.30 - 18.00 Netværk


Birgitte Kofod Olsen

Birgitte Kofoed

Birgitte Kofod Olsen er jurist og PhD, medstifter af tænkehandletanken Dataethics, og partner og indehaver i Carve Consulting, hvor hun rådgiver virksomheder, myndigheder og organisationer om CSR, herunder om dataansvarlighed og privacy. 

Hun har bl.a. udviklet online værktøjet PrivacyKompasset og en publikation om privacy til Erhvervsstyrelsen. Som den første formand for Rådet for Digital Sikkerhed (2012-2015) var Birgitte med til at sætte informationssikkerhed og privacy på dagsordenen i Danmark i forhold til digitalisering og overvågning.Tema: De nye forbrugerrettigheder omkring persondata (På vej hjem møde)

Netværksmøde Mandag - d. 8/5/2017
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 København K

 

Få værktøjer til digitalt selvforsvar og giv input til Forbrugerrådet og hinanden om, hvordan danskerne kan blive mere kompetente og kritiske digitale borgere, der også ønsker at blive'empowered' med deres egne data. 

Oplægsholderne er

  • PenilleTranberg, Grundlægger af DataEthics Consulting, Digital Identitet & Data Ethics Consulting og med-facilitator for netværket DataEthics
  • Anette Høyrup, Seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk 

Læs mere om mødet, der er en del af opstartsfasen for netværket Data Ethics. Mødet er gratis for medlemmer og du kan tilmelde dig her