Public cloud og ansvar

Tom Holsøe, advokat og partner, Poul Schmidt Kammeradvokaten og Claus Fedder Sørensen, Head of legal, itm8

Når man i sin kontrakt skal designe et setup for driftsservices, vil Cloud ydelser ofte indgå som både som en umiddelbart identificerbar ydelse, men kan også indgå som integrerede ydelser i driftsleverandørens services. Dette rejser en række problemstillinger omkring fordeling af ansvar for services mellem kunde og leverandør. Det kan vise sig ikke længere at være tilstrækkeligt at falde tilbage på den traditionelle regulering af et ansvar, hvor der sondres mellem driftsleverandørens ansvar for egne ydelser og ansvaret for underleverandørers ydelser. Det er et komplekst område, hvor der på den ene side skal tages hensyn til kundens behov for at kunne agere i et setup med en ”én leverandørstrategi” (single point of Contact) og på den anden side driftsleverandørens behov for ikke skulle påtage sig et ansvar eller forpligtelser, leverandøren de facto ikke kan påvirke og dermed sikre at efterleve. Udfordringer relateret til driftsleverandørens forsikringsmæssige forhold må også her tages i betragtning. Indlægget gennemgår problemstillingerne og indeholder bud på, hvorledes ansvar for cloud-ydelserne kan reguleres og dermed fordeles mellem parterne.

 

 

Oplægsholdere

Tom Holsøe

Tom rådgiver virksomheder samt myndigheder, som har særlige behov i relation til IT-projekter, herunder i relation til anskaffelser, outsourcing samt tvistløsning. Toms erfaring dækker over rådgivning og tvistløsning i de største offentlige IT-projekter. Hertil kommer mere specialiseret rådgivning inden for grøn IT, informations- og cybersikkerhed samt databeskyttelse. Hans primære arbejdsområde består i rådgivning af offentlige myndigheder i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud ved indkøb efter EU-udbudsdirektiver, ligesom Tom har betydelig erfaring i koncipering af kontrakter inden for en række forskellige områder, herunder særligt IT-kontrakter.

Claus F. Sørensen

Claus har i 25 år arbejdet inden for IPR og tech jura. Hans viden og erfaring med forretnings- og implementeringsmodeller inden for tech-områderne samt hans viden om de tekniske forhold er betydelig. Derfor bliver han ofte brugt som rådgiver i forbindelse med M&A-transaktioner i tech-branchen. Han er uddannet mægler og voldgiftsmand, og han bistår ofte erhvervskunder med håndtering af tvister. Han foretrækker dog at forhindre enhver tvist via passende, klare og praktiske kontrakter. Andre ekspertiseområder omfatter bl.a. rådgivning til leverandører og kunder om kontraktstyring og -administration samt etablering og sikring af virksomheders IP-rettigheder i licenser og samarbejdsaftaler. Claus er desuden Legal 500 Recommended Advokat inden for informationsteknologi.