Dansk IT klar med anbefalinger og initiativer til at sikre en ligeværdig digital fremtid

Digital inklusion i det offentlige handler ikke kun om digitalisering – det handler om en ligeværdig adgang til velfærd. Derfor er der behov for en kursændring i den offentlige digitalisering, et opgør med digital udsathed og en styrket digital inklusion. Foreningen og interesseorganisationen Dansk IT udgiver nu en ny publikation med fire anbefalinger, der kan sikre en ligeværdig digital fremtid. Samtidig peger Dansk IT på en række konkrete initiativer, der kan hjælpe med at realisere anbefalingerne.

Digital inklusion
Publikationen "Dansk IT’s anbefalinger til en ligeværdig digital fremtid" (download som PDF her) er produceret af Dansk IT’s udvalg for IT i den offentlige sektor. Bag publikationen står en arbejdsgruppe, som i to år har beskæftiget sig med spørgsmålet om digital inklusion eller manglen på samme, og som en del af deres arbejde har afholdt workshops med deltagere fra forskellige miljøer for herigennem at skabe en dialog, som kunne bidrage til at sikre indsigt og udsyn.

”At bryde med digital udsathed kræver en fundamental kulturforandring af den måde, digitalisering hidtil er tænkt på. Vi skal have flyttet fokus fra digitaliseringsprojekter med effektiviseringspotentiale til velfærdsudvikling med tryghedsskabende digital understøttelse. Tryghed er det centrale og en absolut nødvendighed, hvis man skal kunne realisere potentielle effektiviseringer,” lyder en af hovedpointerne i publikationen.

De fire overordnede anbefalinger fra Dansk IT

Anbefaling 1: Fra it-projekter til digitalt understøttede servicerejser
Anbefaling 2: Borgeren skal inddrages fra idé til udrulning
Anbefaling 3: Lige adgang til offentlig service – også som ikke-digital borger
Anbefaling 4: Borgerdannelse er et samfundsansvar

De ni konkrete initiativer, der kan bidrage til at realisere anbefalingerne

Initiativ 1: Lederen skal tage ansvar for den fulde servicerejse og selv opleve de borgervendte services ved at prøve dem, inden de frigives
Initiativ 2: Tag borgeren alvorligt: analysér transaktionsmønstre og optimer brugerinteraktionen
Initiativ 3: Borgere og borgerrepræsentanter skal involveres i alle dele af udviklingen af servicerejser
Initiativ 4: Dansk IT nedsætter og driver et borgerråd
Initiativ 5: Alle offentlige organisationer skal sikre mulighed for fysisk medbetjening
Initiativ 6: Én fælles indgang til digitale fuldmagter
Initiativ 7: Undersøg muligheden for at hjælpe borgerne med digital fjern-support
Initiativ 8: Læringsmål for borgerkompetencer ind i Folkeskolen og på ungdomsuddannelser
Initiativ 9: OBS skal tilbage og ud på flere kanaler

Download anbefalingerne

Hent hele publikationen: Dansk IT’s anbefalinger til en ligeværdig digital fremtid (PDF)

Yderligere information
Kim Stensdal, chef for kommunikation og viden i Dansk IT, 22794373 og ks@dit.dk
Hinnerk Frech, politisk konsulent i Dansk IT, 33179793 og hdf@dit.dk
Anna de Boer, forperson for arbejdsgruppen i Dansk IT, anna.de.boer@egekom.dk
Ejvind Jørgensen, forperson for Udvalget for it i den offentlige sektor i Dansk IT, ejj@cbrain.com