Udvalg for Sundheds IT

Sundhedsvæsenet er under et stadigt stigende pres fra den demografiske udvikling. Effektiv og innovativ udnyttelse af teknologiens potentiale er, efter DANSK IT's mening, en stor del af løsningen for at imødegå dette pres. 

Udvalgsmedlemmer