Erhvervsudvalget

Dansk IT arbejder for at skabe bro mellem forretning og digitalisering. Erhvervsudvalget har som overordnet målsætning at opnå synlighed om og indflydelse på, at erhvervslivet i Danmark følger med i den teknologiske udvikling. 

Hvorfor har ATP og pensionsfondene glemt SMV´erne og Starts’ups?

Vi har i Danmark organiseret os sådan, at stort set alle danskeres pensionsmidler administreres af pensionsfonde. Desværre ønsker de ikke at bruge vores fælles opsparing på at støtte det danske vækstpotentiale.
DANSK IT's Erhvervsudvalg står bag en guide til digitalisering af små og mellemstore virksomheder. SMV-guiden er det opslagsværk, som iværksætteren slår op i, når vedkommende er i tvivl om, hvordan digitalisering kan bruges til at videreudvikle forretningen.

Du kan hente SMV-Guiden her.

Udvalget har særligt fokus på, at få flere virksomheder i SMV-segmentet til at tænke tilstrækkeligt offensivt, så de gennemfører de nødvendige teknologiske satsninger og opnår de mulige gevinster – samtidig med, at der er opmærksomhed omkring disruptive elementer.

Udvalgsmedlemmer