Jo travlere du får, jo mere ensporet bliver du

Faglig sparring, åndehul, vidensdeling, diversitet og debat af leverandør- og modtagerforhold. Det er udbyttet af Jacob Honorés medlemskab af netværksgruppen Offentlig digitalisering øst.

Faglig sparring. Et åndehul. Vidensdeling. Erfaringsudveksling.

Disse stod på Jacob Honorés ønskeliste, da han blev en del af Dansk IT´s netværksgruppe Offentlig digitalisering øst.

”Det er første gang, jeg er medlem af en netværksgruppe, som beskæftiger sig med digitalisering. Jeg har tidligere været en del af netværksgrupper omkring ledelse, men jeg var nysgerrig på denne gruppe, som udelukkende beskæftiger sig med digitalisering” fortæller Jacob.

Jacob sidder til dagligt hos Koncern IT, en del af Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. Her har han varetaget rollen som Kontorchef de seneste tre år.

”Der er fortsat en rivende udvikling på digitaliseringsområdet, så jeg havde både et ønske og forventning om, at vi i gruppen vil tage relevante emner op og få drøftet og sparret på disse. At jeg vil få indsigt i nye tendenser og udviklinger og samtidig høre, hvordan andre har løst opgaver og udfordringer. Og de forventninger er helt klart blevet indfriet.”

Kunsten af navigere i leverandør- og kunderelationen

Netværksgruppen Offentlig digitalisering øst mødes fire gange om året, hvor medlemmerne drøfter digitalisering.

”Vi begynder typisk med en runde om, hvordan det er gået siden sidst, og hvad der fylder hos os hver især i øjeblikket. Det er faktisk rigtig spændende, fordi vi får et indblik i andre folks hverdag, og hvad der rør sig derude. Det giver ofte også en mulighed for at opsnappe, hvad der kunne være interessant at tale om til et møde, eller man kan selv byde ind med input eller direkte sige, at man har noget, man gerne vil have input til. Så det er en rigtig god måde at tjekke ind hos hinanden,” fortæller Jacob og fortsætter,

”Derefter har vi et til to faglige emner, som bliver taget op, og som vi har en fagdialog om efterfølgende. Det kan være teknologier, udviklingsmetoder, juridiske databeskyttelsesordninger eller SKI og kontrakter. Og så snakker vi på baggrund af de faglige oplæg. Nogle gange kan der også komme afstikkere i løbet af drøftelserne, men det gør ikke noget. Det betyder blot, at selvom der stod et emne på dagens agenda, kan vi komme til at tale om noget helt andet. Det viser, hvad der optager os, og hvad der fagligt givende at vende med hinanden.”

Jacob mener, at drøftelserne til netværksmøderne kun bliver mere interessante af, at netværksgruppen består af både kunder og leverandører. Det giver differentielle drøftelser og vinkler på emnerne.

”Ærlig talt havde jeg lidt bange anelser for, at der ville blive for meget salg til møderne, når der var leverandører med i gruppen. Men det fylder overhovedet ikke så meget, som jeg havde frygtet. Tværtimod giver det nogle rigtig gode drøftelser. For eksempel havde vi en rigtig god diskussion om agile kontrakter, hvor flere aspekter blev vendt. Det har medvirket til, at jeg har tænkt meget over, hvordan man udformer en kontrakt, der kan understøtte agilt samarbejde efter agile metoder. Fordi det er faktisk udfordrerende ud fra de kontraktparadigmer, der eksisterer i dag.”

Faktaboks Offentlig digitalisering øst 

Udover at møderne kan give anledning til at tænke over ens egne arbejdsgange, giver det også værdi at have en direkte kontakt til leverandørerne.

”Personligt synes jeg, at man som offentlig myndighed skylder leverandørerne at forstå, hvordan de kan give os kunder deres bedste bud. Er der flere leverandører om buddet, skulle du som kunde gerne få det bedste at vælge imellem og derved den rigtige løsning i sidste ende. I netværksgruppen kan vi tale om de muligheder, og hvordan vi som kunder og leverandører bedst kan samarbejde, så alle partner får mest muligt ud af det. Det har for eksempel være en kæmpe gevinst.”

Løft hovedet og få andre input

Jacob har som de fleste andre en travl hverdag, hvor der ofte skal til- og fravælges. Men han vælger bevidst at prioritere netværksmøderne, da de giver ham energi til hans mange andre opgaver.

”For mig er det vigtigt at skabe nogle åndehuller, hvor jeg kan komme ud og få sparring på forskellige emner og udfordringer. Jeg tror, at jo travlere man får, jo mere ensporet bliver man også. Derfor er det vigtigt en gang imellem lige at løfte hovedet fra sporet og få nogle andre input.”

Det kræver dog ikke bare at dukke op til netværksmøderne, men at du også deltager aktivt i møderne.

”Ønsker du at blive klogere og dygtigere, så kræver det, at du hører andre udlægge noget, og at du selv udlægger og bringer dig selv i spil. Du skal deltage aktivt i drøftelserne. Byde ind. Som aktiv deltager har du mulighed for at præge, hvor drøftelserne går hen i forhold til, hvad der interesserer dig, og det giver jo bare mere udbytte for dig i sidste ende.”

Selvom man kan drøfte, om udbyttet af ens netværksmedlemskab kan ses på virksomhedens bundlinje, er Jacob ikke i tvivl om, at han medlemskab har bidraget til hans arbejde.

”Efter hvert netværksmøde er jeg gået hjem med noget, hvor jeg er blevet klogere, og som jeg har brugt næste dag eller i de kommende uger. Det kan være nogle meget små konkrete ideer til nogle større strategiske områder, hvor jeg skal fokusere. Andre gange har jeg hørt, hvad der fylder hos de andre medlemmer, og det er en brugbar kilde til viden, som jeg kan bringe ind i min egen organisation,” afslutter Jacob Honoré. 
Netværk Offentlig Digitalisering Vest

Netværk - Tirsdag - d. 8-12-2015

Offentlig digitalisering vest

Netværksgruppen Offentlig digitalisering vest fokuserer på at viderebringe de elementer, teknologiske og organisatoriske, der skaber succes i offentlig digitalisering.
Netværk Offentlig Digitalisering Øst

Netværk - Tirsdag - d. 8-12-2015

Offentlig digitalisering øst

Netværksgruppen Offentlig digitalisering øst fokuserer på at viderebringe de elementer, teknologiske og organisatoriske, der skaber succes i offentlig digitalisering.

Indhold - Mandag - d. 6-9-2021

OffDig 2021