Drift og Sourcing

Dansk IT sætter fokus på drift og sourcing med tre faglige netværksgrupper

Få værdien af en fagligt stærk netværksgruppe

Søger du et fortroligt forum, hvor du kan drøfte udviklingen inden for drift og sourcing med andre it-professionelle? Dansk IT´s netværkgrupper har til hensigt at inspirere og dygtiggøre medlemmerne i deres daglige arbejde under sparring med ligesindede. 

For at sikre det faglige niveau og output fra netværksmøderne ledes alle netværksgrupper af en faglig funderet facilitator, som kender fagområdet, dets udfordringer og muligheder. 

Som medlem af en Dansk IT netværksgruppe indenfor drift og sourcing får du 

✔ Fire møder om året med indlæg fra relevante fagfolk

✔ Opdateringer og ny viden om udviklingen inden for drift og sourcing

✔ Mulighed for at tage kvalificeret sparring med hjem til din egen organisation

✔ Viden samt sparring på aktuelle udfordringer i et fortroligt forum

✔ Faglige og personlige relationer med andre it-professionelle


Der hersker en dyb fortrolighed i netværksgruppen, som sikrer, at vi kan vende alt med hinanden og få hudløst ærlig feedback. Om det er succeserne eller fiaskoerne, får du tilbagemeldinger, som du kan tage med retur til din organisation

Netværksmedlem Anders Trolle, Area Manager, CS&S v. Hitachi Vantara