Følger du med it-udviklingen?

It er med til at skabe forretningen, forandringen og udviklingen. Men it-udviklingen går stærkt. Andres erfaringer, viden, inspiration og input kan hjælpe dig med at træffe de rigtige beslutninger til værdi for både dig og din organisation, hvis du spørger Senior Business Development Manager Peter Melvig fra Miracle.

It-udviklingen går stærkere end nogensinde før. Det har vi sagt i mange år, og det bliver ved med at være sandt.

Så hvordan holder du styr på de nyeste teknologier, trends og best practices?

Peter Melvig, Senior Business Development Manager hos Miracle, deltager i netværksmøder i Dansk IT´s netværksgruppe Digital Transformation.

- I dag skal vi både som mennesker og virksomheder formå at omstille os i forhold til den hurtige it-udvikling og de ændringer, de medfører. Det er ikke nok at lave sin egen strategi og så følge den. Det kræver fokus på din omverden og løbende tilpasninger. Du skal kigge ud ad vinduet, fordi der sker rigtig mange ting derude. Og vi skal nå at forandre os på baggrund af det, vi ser. Produktet eller servicen, vi tilbyder, skal kunne transformeres og transformeres hurtigt, fordi vi kan ikke være sikre på, hvad der bliver efterspurgt i morgen, forklarer Peter, da han bliver spurgt, hvorfor han er medlem af netværksgruppen Digital Transformation.

Du får ikke alt serveret

Netværksmedlemmerne mødes fire gange om året til møder, som varer 12 timer. Det kan lyde af meget. Men dagene bliver brugt effektivt og netværksmedlemmerne kommer rundt om både faglige og private emner. 

- Vi starter altid møderne med en omgang bordet rundt, hvor vi får en status på, hvad der er sket hos hinanden siden sidst. I løbet af dagen har vi typisk to til tre faglige indlæg. Et af indlæggene kan være fra en selv, hvor man har en problemstilling, som man gerne vil have feedback på. Typisk har vi to indlæg udefra. Og så prøver vi at samle op på dagens oplæg og drøftelser om eftermiddagen, så vi får en slags evaluering eller refleksion, fortæller Peter og fortsætter,

- Vores møder afsluttes med en middag for dem, som har mulighed for det. Det er vigtigt at have plads til at lære hinanden at kende, både i form af ”uformel” snak i løbet af dagen og en afsluttende middag. Det er med til at skabe en fortrolighed i gruppen, hvor du tør at fremlægge de ting, som ikke kører på skinner i din organisation.
 

Peter Melvig-faktaboks

Som netværksmedlem af Digital Transformation skal du være indstillet på at være aktiv til møderne og byde ind i diskussionerne, præsentationerne og ønsker til emner. 

- Det gode ved netværksgruppen er, at vi ikke får alt serveret. Vi er med til at bestemme, hvad vi skal høre om. Det er derfor vigtigt for et nyt medlem at forstå, at du skal give og modtage til vores møder. Du skal være nysgerrig på at lære og ville lære, at være åben, tolerant og fleksibel. Du skal have lyst til at investere tid i netværksgruppen. Det kræver nemlig tid og engagement at komme tæt på hinanden. Til gengæld får du berøringsflader med 10 – 15 ligesindede, adgang til en række dygtige eksterne konsulenter, adgang til andres erfaringer og viden fire gange om året.

Netværksmanden

Peter har været medlem af Digital Transformation i fire år. Han har tidligere selv både drevet og faciliteret netværksgrupper og ser rigtig mange fordele i at mødes med mennesker, som ikke nødvendigvis er en del af ens hverdag og vidensdele og dermed modtage hjælp og hjælpe andre. Det giver perspektiv og indsigt. 

- Jeg trives i rollen som en, der kan hjælpe andre og løse deres udfordringer. Og hvis jeg ikke selv kan løse en virksomheds udfordring, så kender jeg som oftest andre, som kan.

Udover at kunne hjælpe i sit eget netværk motiveres Peter af at høre om andres erfaringer. Erfaringer som han kan tage med hjem til Miracle.

- Jeg synes, at det er spændende at høre andres erfaringer og høre om, hvad de trives med og bliver drevet af. Det er jo en stor del af udbyttet som netværksmedlem at møde andre mennesker, som også er interesseret i det fagområde, som du selv beskæftiger dig med, men som har andre erfaringer, og som kan give dig input og inspiration til dit arbejde. Jeg får indsigt i virksomheder og brancher, som jeg normalt ikke beskæftiger mig med. Jeg får viden om værktøjer, som jeg kan anvende i min hverdag både analysemæssigt og strategimæssigt. Både overfor de virksomheder som jeg rådgiver, men også i min egen virksomhed i forhold til hvordan vi skal træffe beslutninger, fortæller Peter.

 

Faktaboks-digital-transformation

Medarbejdere skal lære nyt, ellers forsvinder drivkraften

Selvom et netværksmedlemskab sjældent kan ses på virksomhedens bundlinje, er Peter ikke i tvivl om, at erfaringer, input og ny viden er brændstof til medarbejdernes trivsel, fastholdelse og loyalitet. Og i sidste ende en god investering for virksomheden.

- Det kan godt være, at du som leder ikke kan måle medarbejderens udbytte af et netværksmedlemskab direkte på bundlinjen. Men du kan måle det på trivsel og måske på medarbejderomsætningen. Medarbejderen kommer hjem med ny viden og medarbejderen har et netværk, som han eller hun kan trække på i forhold til de udfordringer og problemstillinger, som I står med, forklarer Peter og fortsætter,

- Medarbejdere, som har lyst til at komme ud og lære noget nyt, er også langt mere værdifulde for virksomheden. Det giver energi og trivsel at komme ud og blive klogere og dygtigere til ens arbejde. Fjerner du muligheden for inspiration og sparring udefra, er der en risiko for, at du fjerner medarbejderens lyst til at søge ny viden og inspiration. Og over tid kan du komme til at kvæle medarbejderens drivkraft, energi, trivsel og loyalitet. Og det vil du kunne se på bundlinjen. 

Artikel - Tirsdag - d. 5-1-2016

Netværksgrupper

Dansk IT driver it-faglige netværksgrupper, hvor stærke relationer, sparring og ny viden er til værdi for både dig og din organisation.

Netværk - Onsdag - d. 2-8-2017

Digital Transformation

Mens mange er begyndt at tale om vigtigheden af digitale transformationer, er spørgsmålet, hvor mange der rent faktisk forstår, hvad sådan en indebærer?