Netværk: Kvinder og IT-ledelse

Netværket Kvinder og IT-ledelse fungerer som et it- og ledelsesforum med faglige indlæg, erfaringsdeling og sparring.

Netværkets overordnede fokus 

  • It-ledelse for kvinder
  • De ydre og indre barrierer for kvindelige it-ledere
  • Netværk som et karrierefremmede forum
  • Kvinders repræsentation i it-branchen og i it-jobs
  • Vilkår for kvinder i it-branchen

Udbytte af netværket 

Som medlem af DANSK IT´s netværk Kvinder og IT-ledelse får du et sparringforum og nye vinkler på de it- og ledelsesproblemstillinger, du møder i hverdagen. 

Du kan forvente et højaktuelt mødeprogram, hvor eksterne oplægsholdere ofte er en del af agendaen. Netværksmøderne består derfor af et mix af eksterne oplæg, sparringssessioner samt faglige diskussioner. 

Til møderne lægges der vægt på at udveksle viden og erfaring til gavn for den enkelte deltager samt dennes virksomhed. Det forventes derfor, at netværksmedlemmerne bidrager aktivt med viden, erfaring og inspiration. 

De nye indsigter giver netværksmedlemmer grundlang for at identificere områder, hvor egen arbejdsplads kan forbedre performance og implementere nye metoder i praksis. 

Faglig funderet facilitator

Bente Bøllingtoft Lindstrøm, konsulent og ejer af UdviklingSvej, er facilitator for netværket. Bente Bøllingtoft Lindstrøm har arbejdet i it-branchen som projektleder, produktchef, chefkonsulent og salgschef i 18 år. Bente Bøllingtoft Lindstrøm har faciliteret netværket i over 10 år.  

Medbestemmelse og engagement

Som netværksfacilitator leder Bente Bøllingtoft Lindstrøm de seks årlige netværksmøder og sørger for en inspirerende og velplanlagt agenda for møderne.

Du har dog som netværksmedlem stor indflydelse på mødernes tematikker. Det er dine og de andre medlemmers udfordringer og behov, der er i centrum for netværksmøderne, hvorfor medlemmerne er med til at bestemme, hvad netværket skal beskæftige sig med. 

Det er derfor forventeligt, at du deltager aktivt til møderne og prioriterer de seks årlige møder samt evt. forberedelse forud for møderne. Netværket arbejder du fra, at jo mere du selv bidrager, jo mere får du ud af dit medlemskab. 

Se de tidligere programmer her

Netværket Kvinder og IT-ledelse er for dig

Medlemmerne i netværket er kvinder, som arbejder med ledelse inden for it – med og uden personale - i en it-funktion eller i en it-virksomhed. Det kan være som it-leder, -chef. -direktør, -projektleder, -konsulent. 

Deltag i et netværksmøde - gratis

Er du nysgerrig på netværket men usikker på, om det er det rette forum for dig? Du har mulighed for at deltage i et gratis netværksmøde i løbet af 2018, hvor du kan opleve, hvordan møderne forløber og hilse på facilitator og netværksmedlemmerne. 

Netværksmøderne ligger 

Tirsdag d. 24. april 2018

Tirsdag d. 12. juni 2018

Tirsdag d. 28. august 2018

Torsdag d. 25. oktober 2018

Torsdag d. 6. december 2018

Tilmeld dig til et møde via overstående links eller skriv til Netværkskoordinator Camilla Wyrna Hansen på cwh@dit.dk

 

 
For mig er det at deltage i et netværk det samme som at komme ud at rejse. Det er vigtigt at rejse ud og møde andre kulturer og andre måder at forholde sig til ting på. På den måde lærer man, at der kan være andre måder at gøre tingene på end blot ens egen! På samme måde er det vigtigt nogen gange at træde ud af de vante rammer i ens egen virksomhed og deltage i et netværk. Her kan man debattere emner, som alle arbejder med og herved blive bekendt med, hvordan andre griber det an. På den måde bringer man viden og inspiration med hjem til egen organisation.

Tidligere medlem Nina Berthou, Quality Manager, JN Data

Mere om Kvinder og IT-ledelse

Program for næste møde

Kommende møder

Praktisk info

Afholdelsessted: Hovedstadsområdet
Antal møder årligt: 6
Tidsrum: 10.30 - 16.00 eller 12.15 - 16.00 (inkl. frokost)

Medlemspris: 7.650,-
*Prisen er eks. moms og dækker et års medlemskab af netværket. Det forudsættes, at du er medlem af DANSK IT. 

Repræsenterede virksomheder: 
Atos IT Solutions & Services A/S, Bluegarden A/S, CGI, FOA, Nordea Danmark Filial af Nordea Sverige, Nordea Liv og Pension, PFA Pension, Region Syddanmark, SAS Institue A/S, UdviklingSvej

Ansøg om medlemskab af netværket

Netværk Kvinder og it Ledelse

Artikel - Onsdag - d. 14/6/2017

Det taler kvinder i it-ledelse om

Facilitator, Bente Lindstrøm, svarer her på hvorfor netværket Kvinder i it-ledelse er aktuelt og hvad medlemmerne får ud af at deltage i netværket.

★ Medlemmerne giver netværket 4,5 /5

★ Medlemmerne giver 4,5 /5 i spørgsmålet om, netværksemnerne er relevante