Digitalisering i offentlige sektor

DANSK IT arbejder for at fremme den offentlige digitalisering, således at den i et stadigt stigende omfang ikke alene kommer til at understøtte, men også aktivt bidrager til at forme og udvikle den offentlige sektor - til gavn for borgerne og erhvervslivet.

Borgeren i centrum
Langt det meste af digitaliseringen i det offentlige for tiden, er primært drevet af krav om besparelser og effektiviseringer. DANSK IT anerkender til fulde digitaliseringens muligheder for effektiviseringer, men mener ikke, at det bør være hovedårsagen til at digitalisere- især ikke ved borgerrettede funktioner. Tværtimod ender projekter med dette fokus ofte med at være svagt benyttet af borgerne og ikke leve op til kravene. DANSK IT mener, at fokus derimod bør være på at give reel værdi for borgere og virksomheder. Digitalisering i det offentlige skal have hhv. borger- og samfundsøkonomisk sigte, i stedet for at begrænse sig til den offentlige sektors driftsøkonomi

Big data i det offentlige
Det offentlige råder over enorme mængder data om borgerne, som bør bringes i spil. Inden for hele den offentlige sektor – f.eks. sundhedsvæsenet - iværksættes systematisk datasamkøring bl.a. med henblik på at identificere fejl, finde besparelsespotentialer og afsløre socialt bedrageri.