Uddannelse og kompetencer

DANSK IT mener ikke, at der eksisterer "digitalt indfødte". Hele samfundet har behov for opkvalificering i digitale kompetencer.

Behovet for digital dannelse

DANSK IT mener ikke, at der eksisterer "digitalt indfødte". Hele samfundet har behov for opkvalificering i digitale kompetencer som DANSK IT ser som en metafærdighed på niveau med det at kunne læse, skrive og regne. 

Virkeligheden er, at selvom mange unge har kunnet mestre at styre rundt på en tablet siden de var 3 år gamle, så er ungdommens reelle IT-kompetencer og forståelsen af IT og digitalisering, slet ikke god nok navigere sikkert og produktivt i en digital verden. Alt for mange unge – såvel som resten af befolkningen – kan ikke identificere reklamer i en google-søgning, ved ikke at data om dem indsamles og kender ikke til sikkerhedsrisiciene. Ligeledes er kompetencerne til at anvende og forstå IT-programmer i fagligt øjemed også på et utilfredsstillende niveau.
DANSK IT mener derfor at der skal gøres en massiv indsats på nationalt niveau for at øge befolkningens IT-færdigheder.

DANSK IT arbejder med en pendant til det dannelsesideal, der prægede bl.a. højskolebevægelsen i det 19. og 20. århundrede. For at fremme idealet om den myndige, aktive, deltagende og kritiske demokratiske borger i den digitale tidsalder er sikringen af danskernes digitale nøglekompetencer uundværlige.

Det gælder både om, at vi alle som borgere tager et aktivt ansvar for at styrke vores egen digitale dannelse og kompetencer. Og det gælder om, at udviklingen af vores digitale kompetencer understøttes af initiativer fra offentlige institutioner, foreningslivet, arbejdspladser og fagforeninger.

Tre nøglekompetencer

I vores optik findes der tre former for digitale nøglekompetencer, som er nødvendige for, at danskerne kan være myndige, aktive, kritiske og demokratiske borgere i den digitale tidsalder. Disse handler om at kunne bruge de digitale værktøjer, skabe med dem og forholde sig refleksivt til brugen af dem. Du kan læse meget mere om DANSK IT's anbefalinger til styrkelse af danskernes digitale kompetencer nedenfor.

Læs anbefalingerne.


Manglende it-specialister på arbejdsmarkedet
Der bliver hele tiden behov for flere og flere it-specialister, men paradoksalt nok uddannes og efteruddannes der alt for få. Der er behov for, i samarbejde med landets universiteter, at udvide antallet af pladser på uddannelser, som uddanner it-specialister/it-analytikere. Samtidig skal der gøres en indsats for at øge interessen for disse uddannelser