Årets it-retlige nyhedsopdatering del I

Henrik Udsen, professor, Københavns Universitet

Dette Indlæg gennemgår nogle af de væsentligste it-retlige nyheder i det seneste år. Hør bl.a. om version 4 af D17, nye it-kontraktretlige domme, aktuel status på tredjelandsoverførsler, Datatilsynets cloudvejledning, seneste nyt om erstatningsansvaret for persondatakrænkelser, herunder verserende sager for EU-Domstolen, nyt om reguleringen af big tech og immaterialretlige afgørelser fra danske domstole og EU-Domstolen.

 

Oplægsholder

Henrik er professor ved og leder af Center for Informations- og innovationsret (CIIR), Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, hvor han har persondataret som et af sine hovedarbejdsområder. Han har været medlem af Justitsministeriets ekspertreferencegruppe i forbindelse med arbejdet med persondataforordningen, er formand for Dansk Forening for Persondataret og næstformand i Datarådet samt medlem af Dansk IT's IT-Jura fagråd.