Dataetisk Ungeråd

Dataetisk ungeråd består af 19 engagerede unge med et bredt udsnit af faglige baggrunde. Fælles for dem er at de brænder for dataetiske spørgsmål og ved, at uanset hvilken uddannelse man tager, kommer man i dagens Danmark til at beskæftige sig med IT i sit arbejdsliv. Blandt andet derfor bør de unge have en stemme, når dataetiske dilemmaer debatteres. Men også fordi den unge generation, der er vokset op med digitaliseringen, ofte har et andet blik på hvad der er dataetisk forsvarligt og problematisk end ældre generationer.
 
Rådet arbejder både internt med at udvikle unge dataetiske anbefalinger og holdninger, men også eksternt med at få spørgsmålene på den politiske dagsorden såvel som ind i den offentlige samtale blandt unge.

Du kan finde Ungerådets egen hjemmeside her.