Politiske udvalg

DANSK IT har fire politiske udvalg, der er det it-politiske knudepunkt for DANSK IT’s virke. De nedsættes af og refererer til foreningens bestyrelse.

DANSK IT’s politiske udvalg har følgende overordnede formål:

      ·   Udvalgene fastlægger sammen med bestyrelse og fagråd foreningens holdninger og anbefalinger på deres it-politiske område, herunder bidrag til at definere foreningens mærkesager.

      ·   Udvalgene bidrager med ekspertviden til høringer, udtalelser, presse samt deltagelse i råd og nævn.

Udvalgene kan nedsætte arbejdsgrupper mhp. at fokusere på mere afgrænsede spørgsmål inden for deres virkefelt. Arbejdsgrupper af mindre permanent karakter kan også blive nedsat uden for den eksisterende udvalgsstruktur.

Udvalgene understøttes i deres arbejde af DANSK IT’s sekretariat.


Udvalget for IT i den offentlige sektor

Udvalget for sundheds IT

Udvalget for digitale kompetencer

Erhvervsudvalget