Governance

DANSK IT sætter fokus på persondatabeskyttelse, it-jura, informationssikkerhed og forretningsudvikling gennem fire netværk for it-professionelle.

Få værdien af et fagligt stærkt netværk  

Søger du et forum, hvor du kan drøfte udviklingen og metoder inden for governance 
på et fortroligt og fagligt stærkt niveau med andre it-professionelle? DANSK IT har netværk indenfor persondatabeskyttelse, it-jura, informationssikkerhed og forretningsudvikling, som har til hensigt at inspirere og styrke medlemmerne i deres daglige arbejde under sparring med eksperter og andre it-professionelle. 

For at sikre det faglige niveau og output fra netværksmøderne, ledes alle netværk af en faglig funderet facilitator, som kender fagområdet, dets udfordringer og muligheder.  

Som medlem af DANSK IT´s netværk for governance området får du  

✔ Møder med indlæg fra relevante fagfolk

✔ Opdateringer på udviklingen inden for persondatabeskyttelse, it-jura, informationssikkerhed eller forretningsudvikling

✔ Mulighed for at tage kvalificeret sparring med hjem til din egen organisation

✔ Viden samt sparring på aktuelle udfordringer i et fortroligt forum

✔ Faglige og personlige relationer med andre it-professionelle 

Netværk IT Jura

Netværk - Torsdag - d. 4/1/2018

Netværk IT Jura

Netværket er for profiler, der arbejder professionelt med it-juridiske forhold og kan bidrage med erfaringer. Fokus er på de juridiske aspekter af it og it-anvendelse i bred forstand.
NEtværk Forretningsudvikling og IT

Netværk - Mandag - d. 18/9/2017

Netværk: Forretnings­udvikling & IT

Netværket beskæftiger sig med forretningsudvikling og it-strategier drevet af ny it.
Netværket Informationssikkerhed

Netværk - Mandag - d. 15/1/2018

Netværk: Informations­sikkerhed

Netværket er for profiler, der har ansvar for informationssikkerheden i en privat eller offentlige virksomhed.
Netværk: Persondatabeskyttelse i praksis

Netværk - Fredag - d. 5/1/2018

Netværk: Persondata­beskyttelse i praksis

Netværket er for DPO’er og andre med ansvar for data. Hent sparring, inspiration og diskuter problemstillinger. Dreven jurist med 25 års erfaring med persondatabeskyttelse faciliterer møderne.